Jesu ansikt i denne verden

av
Steve Bruns

Visste du at Jesus bor i ditt nabolag og henger med dine venner?

- Hvis det stemmer at evangelisering handler om det jeg er og ikke det jeg gjør, så forandrer det alt.

 

Hun så på meg og sa det så sakte og tydelig at jeg skjønte at hun hadde forstått en ny og viktig sannhet. Et lys hadde gått opp for henne. Hun hadde skjønt at hun var verdens lys, at Jesus strålte gjennom hennes liv overalt der hun var fordi Han bodde i henne.

 

- Jeg har vært så plaget av dårlig samvittighet fordi jeg ikke er god nok til å dele evangeliet med andre. Men Jesus har jo vært med meg og brukt meg hele tiden! 

Jeg kunne nesten se hvordan en byrde ble løftet av skuldrene hennes. 

 

Hun var på sin første samling med Agenda1 menighetsnettverk. Vårt hovedfokus der er å hjelpe mennesker og menigheter til å leve misjonalt. Det betyr at våre liv preges av misjon, av oppdraget som Jesus gav oss: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! (Matteus 28,19)

 

Men før vi snakker om hvordan vi kan dele evangeliet på en effektiv måte, snakker vi alltid om vår sanne identitet. Vi må vite hvem vi er før vi starter med det vi gjør. 

 

Så hvem er vi egentlig? 

Den viktigste sannheten Bibelen forteller om oss er at vi er Guds barn. Han har skapt oss i sitt bilde og elsket oss med en evig kjærlighet. Og hvis vi er Hans barn, er vi også en del av Guds familie. Vi hører til. Vi står sammen. 

 

Dette har de fleste av oss kristne skjønt. Vi vet at vi kan finne vår identitet i vår relasjon til Gud og til vårt kristne fellesskap. Mange med meg har riktignok måttet streve for å forstå at denne identiteten er uavhengig av våre prestasjoner. Selv når jeg ikke når opp til mine eller andre sine forventninger om hvordan jeg burde leve, er jeg fortsatt Guds barn og en del av Hans familie. Det heter nåde

 

Men når det kommer til det å dele vår tro med andre og føre andre til Kristus, legger vi straks ansvaret på egne skuldre. Evangelisering blir fort en gjerning som skaper dårlig samvittighet for de fleste av oss.

 

Gode nyheter! Nåden gjelder her også! Når vi hviler i vår identitet som Guds barn og Guds familie, kan vi også hvile i vår identitet som Jesu ansikt i denne verden. 

 

Dere er verdens lys!

Dette sier Jesus til alle som følger Ham. Han sa «Jeg er verdens lys» og når Han tar bolig i oss med sin Hellige ånd, så vips, er vi også blitt verdens lys. Der vi går, går Jesus. Når vi står i kø i butikken, står Jesus der. Når vi er på jobben eller skolen, er Jesus der. Jesus bor i mitt nabolag og Han henger med mine venner. Jeg er altså Jesu ansikt overfor mennesker jeg møter. Hvordan ellers skal de se Jesus om ikke gjennom oss som, ifølge Paulus, er hans kropp her i verden?

 

Det er jo litt av et ansvar å være Jesu representant overalt der jeg går. Ingen av oss kan vel leve opp til Hans standard? Men Paulus slår spikeren på hodet når han sammenligner lyset som skinner i våre hjerter med skatten i enkle leirkrukker. (2. Korinterne 4,5-7) Gud velger å gjøre sin fullkommenhet synlig gjennom vår ufullkommenhet. 

 

Slapp av!

Jesus stråler gjennom oss, det er Hans ansvar. Det er Han som handler. Da må jeg kunne senke skuldrene og gi slipp på denne dårlig samvittigheten. Da kan jeg være den jeg er skapt til å være og ikke prøve å ta på meg en rolle som ikke er min. 

 

Betyr det at jeg slipper å fortelle andre om Jesus? Jesus sa at vi ikke måtte skjule Hans lys som stråler gjennom oss, men la det skinne klart, slik at mennesker ser de gode gjerningene vi gjør og priser Gud for det (Matteus 5,16). Hva er mer naturlig enn å dele alt det gode Han har gitt meg med andre? Spørsmålet er ikke om, men hvordan jeg skal være Jesu ansikt.

 

Den store forskjellen fra mitt gamle «dårlig-samvittighetsmindset» er at jeg slipper å ta meg sammen og gjøre noe som er unaturlig for meg. Mitt ansvar er å leve i en relasjon til Gud og ha identiteten min der. Da vil det jeg tenker, gjør og er preges av at jeg er Guds barn og at Jesus lever i meg. 

 

Hva betyr dette i praksis?

Vi må hjelpe hverandre til å finne konkrete måter å dele Jesus med folk vi møter i hverdagen. En god plass å starte er godhet. Vi er kalt til å elske vår neste akkurat som Jesus elsker oss, og godhet er et kjærlighetsspråk. Jesu lys gjennom oss blir synlig gjennom vennlige og anerkjennende ord, gjennom smil og blikk og berøring, gjennom praktiske tjenester. Johannes sier at vi skal elske i gjerning og sannhet (1. Johannesbrev 3,18).

 

Jesus vil også vise seg for mennesker gjennom sin overnaturlige kraft. Han lever og handler i dag slik Han gjorde for 2000 år siden. Jesus blir synlig når Han berører mennesker gjennom helbredelse. Jeg har sett mange som har kommet til tro på Ham på grunn av dette. Jesus taler også direkte inn i menneskers liv gjennom profetiske ord. Gud kan vise oss mennesker Han vil møte og minne oss om ord vi kan gi dem når vi ber Ham om det. Da er det Jesus som velger å lyse gjennom oss slik at andre se hvem Han er.

 

Til slutt, må vi også bruke våre ord for å fortelle andre hvem Jesus er. Hvordan kan vi sette ord på hva det betyr for oss å være Guds barn, å være en del av Hans familie, å være Hans representant i verden? Kan vi dele vitnesbyrd om fred, glede og en hensikt med livet? Vi trenger heller ikke være teologer for å fortelle at Gud elsket verden så høyt at Han sendte sin sønn, Jesus, for at alle som tror på Ham ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. (Johannes 3,16) Jeg liker å spørre andre hva de tror på og har fått mange gode samtaler utfra det.

 

Som en god venn pleier å si:

Mennesker har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan Han ser ut.

Hvordan ser Han ut? Ta en titt i speilet.

17
.
10
.
2017

Kommentarer

Siste blogginnlegg