IMI Arendal er en menighetsplanting i Arendal, og felles for alle i fellesskapet er at vi har en drøm om å se alle på Sørlandet komme til tro på Jesus.  Vi samles hovedsaklig i huskirker. Huskirker er stedet hvor menigheten blir familie. Her får du hjelp til å leve livet som etterfølger av Jesus i hverdagen. Vi feirer nattverd, leser Bibelen sammen, ber, deler historier og feirer det Gud gjør i og rundt oss. Vi har flere huskirker, blant annet en som er engelskspråklig. Fellesskapet vår består av både barn og voksne. Derfor varierer møtepunktene til de ulike huskirkene mellom dagtid for hele familien og kveldssamlinger for voksne. Jevnlig møtes alle huskirkene til storsamling. Dette skjer enten i et privat hjem eller på Havstad bedehus.  I tillegg til huskirker har vi disippelgrupper. Her deler vi liv og tro, og prøver å hjelpe hverandre til følge Jesus i hverdagen.  Ukentlig har vi også en Barneklubb som fungerer som en Åpen Barnehage. Her kan foreldre/foresatte som er hjemme med barn på dagtid, eller ønsker å ta barna ut av barnehagen en dag innimellom, komme og leke og treffe andre foreldre og barn. Barneklubben holder til på Havstad bedehus.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hvem vi er, hva som skjer eller om du ønsker å bli en del av fellesskapet vårt.

Kontaktmail: ingvildsimonnes@gmail.com - eller tlf: 97142598

 https://www.facebook.com/IMIARENDAL

Alexander LaPierre, leder