IMI-kirken Kollektivet er en nyplantet kirke i IMI-bevegelsen.