IMI Oslo er en menighetsplanting som drømmer om å se Oslo forvandlet av Guds godhet.

OM IMI FAMILIEN:
Vi er så heldige å få være en del av den større IMI Familien, og er en av flere menighetsplantinger tilknyttet IMI Kirken i Stavanger.
IMI Oslo er en selvstendig menighetsplanting, men står sammen med og er under pastoralt lederskap ved IMI Kirken Stavanger. Vi har tro på oppfølging og ansvarliggjøring, og ser på dette som en velsignelse som setter oss i stand til å se visjonen om at mennesker i Oslo skal få et livsforvandlende møte med Jesus.

OM HUSKIRKENE:
For oss er kirken som en familie man hører til, ikke en institusjon. Dét ønsker vi skal prege hverdagen og måten vi lever livet på. Derfor samles vi i huskirker hver
uke, sammen med andre som ønsker å leve som familie og gjøre Guds godhet tilgjengelig i nabolaget, på arbeidsplassen, blant venner, ja - i hele hovedstaden. Drømmen er å ha huskirker i hver eneste bydel i Oslo. Vi er ikke til for oss selv - først og fremst - men ønsker å være med på det Gud gjør i hovedstaden.

I dag er vi to huskirker, en på Holbergsplass i Oslo sentrum og en på Kjelsås. Hver huskirke starter med felles middag 18.30 der vi spiser god mat, ler, prater om smått og stort og har en avslappet tone og lave skuldre. Huskirkene har en tilnærmet lik rytme og en vanlig måned kan se ut som dette:

Huskirke: Lovsang & input
Huskirke: Bibel
Huskirke: Lovsang & input
Huskirke: Disippel

Lovsang & input
I IMI Oslo ønsker vi å sette av god tid til å være i lovsang og tilbedelse. Vi tror at når vi setter av tid til Ham, er han til stede med sitt nærvær og forvandler liv.
På disse samlingene gir vi rom for Guds ord gjennom input; en kort undervisning, som utruster og inspirerer oss til å gjøre Guds godhet tilgjengelig i hverdagen.

Bibel
I IMI Oslo ønsker vi å fordype oss i Bibelen, Guds ord, noe vi blant annet gjør gjennom dynamiske samtaler omkring ulike bibeltekster. I mindre grupper reflekterer vi sammen om hva bibelteksten formidler og på hvilke måter den er relevant i vår hverdag.

Disippel
I IMI Oslo har vi tro på det å gå en vei sammen, der vi får følge og heie hverandre fram i livet med Jesus. Derfor samles vi i disippelgrupper, som er en mulighet for deg som ønsker å koble deg på og regner IMI Oslo som din familie og fellesskap, og har vært på en av våre medlemskvelder.

Ta kontakt, så blir du invitert inn i en huskirke og kan koble deg på IMI Oslo og vår drøm om å se Oslo forvandlet av Guds godhet.

OM IMI SØNDAG
Høsten 2017 startet vi med månedlige fellessamlinger for IMI Oslo. Her feirer vi det Gud gjør blant oss og setter vi av god tid til lovsang og tilbedelse, samt solid og livsnær forkynnelse og bibelundervisning. Alle som vil er hjertelig velkommen på IMI: Søndag. Samlingene holdes på Helt Sentralt i Strandgata 19, rett ved
Oslo S, klokken 18.00.

Våre verdier

Guds nærvær
- Vi tror at Gud er levende og aktivt til stede i vår hverdag, og at vi kan møte, få kjenne og erfare ham. Derfor setter vi tilbedelse, Guds ord og bønn høyt.

Guds familie
- Vi tror at menigheten er ment å være mer enn en organisasjon. Bibelen omtaler fellesskapet av kristne som brødre og søstre - en familie. Derfor er huskirker, ærlige liv og raushet mot hverandre viktig for oss.

Guds godhet
- Vi tror at menigheten har et kall til å formidle til resten av verden at Gud er god og vil dem godt. Derfor verdsetter vi blant annet praktisk godhet, Guds kraft
synliggjort gjennom tegn og under, og formidlingen av evangeliet med ord.

Søndager våren 2018
Du finner oss her (Og så gjerne linke til FB-siden vår?)
https://www.facebook.com/IMIOslo/

Kalenderen er tom