Sprengkraft

Sprengkraft

I IMI-kirken liker vi å dele troshistorier. Våre personlige historier, men også menighetens trohistorie. Ved å ha et forhold til menighetens troshistorie, får vi hjelp til å forstå hvorfor menigheten er slik den er i dag, og at det livet vi får dele i fellesskapet vårt ikke alltid har vært en selvfølge. Det har vært en vandring for å komme dit, hvor mange har vært sammen om å bidra.

I 2022 lagde vi serien Sprengkraft, som over 6 episoder forsøker å fortelle noen viktige glimt av troshistorien fra 1979 og fram til seriens tilblivelse. Styreprotokoller fra 1979 forteller oss at det denne våren ble vurdert å avvikle virksomheten på Bedehuset i Brødregata. Så valgte man i stedet å ansette en ny, ung bysekretær. Med det kom et miljø av unge, radikale inn i forsamlingen, og en ny epoke startet.

Del 1 – Å begynne et sted

Samtalespørsmål for huskirkene:

1. Hvilke viktige sesonger eller erfaringer har du i ditt liv med Gud?

2. Hva har menigheten og fellesskapet betydd i ditt liv?

3. Er det noen begynnelser i ditt liv som du ønsker å være bevisst på fremover?

Del 2 – Sprenge grenser

Samtalespørsmål for huskirkene:

1. Er det noen grenser som du trenger at sprenges i ditt liv?

2. På hvilken måte kan du bidra til å bringe fornyelse i norsk kirke og samfunn?

Del 3 – Prøve og feile

Samtalespørsmål for huskirkene:

1. Hva har Gud utfordret deg til som du enda ikke har sagt ja til?

2. Hvordan har du opplevd at troen på Gud har kostet deg?

3. På en skala fra 1 til 10, hvor klar er du for å leve det radikale livet?

Del 4 – Sant menneskelig, sterkt åndelig

Samtalespørsmål for huskirkene:

1. Hva betyr det for deg å leve sant menneskelig?

2. Hva betyr det for deg å leve sterkt åndelig?

3. Hvordan kan vi som fellesskap skape rom for kjerneverdien «sant menneskelig - sterkt åndelig»?

Del 5 – Bygge et samfunn

Samtalespørsmål for huskirkene:

1. Hvordan ser det ut for deg «å fremme og be omfred i byen» i din hverdag?

2. Hvilke muligheter har du til å kommunisere verdien mennesker rundt deg har?

3. Hvordan ser raushet ut i din hverdag?

Del 6 – De som er kirka

Samtalespørsmål for huskirkene:

1. Hvilke tanker har du om å «telle dagene» dine, slik at livet har betydning?

2. Hvilken plass har fellesskapet i ditt liv?

3. Hva drømmer du om at skal skje ut fra IMI de neste årene?

English version

See the English version of the series here