Pubkirka

På Musikkstuen Påfyll

Pubkirka IMI Stavanger starter opp 20. august 2023. Vi ønsker at dette skal være et lavterskel-gudstjenestetilbud ute på byen. Derfor velger vi en litt enklere form enn det man finner i en vanlig gudstjeneste i Den norske kirke, og en litt kortere gudstjeneste enn den man får i hovedkirken til IMI. Vi håper at avslappede rammer på pub vil skape en god opplevelse for dem som kommer.

Dørene åpner klokken 18.00 og gudstjeneste eller salmekonsert starter kl. 19.00. Etterpå blir det god tid til å henge sammen, diskutere tro og vitenskap eller komme med spørsmål og synspunkt på alt som handler om den kristne tro. Det er også mulig å bli bedt for, for dem som ønsker det.

Med oss til https://app.checkin.no/event/58116 har vi Lewi Bergrud med band, som i over et år har holdt salmekonserter på pub i Oslo. Dette blir storveis!

Pubkirka holder til i «Musikkstuen Påfyll» i Kirkegata 36 i andre etasje.