Pubkirka

På Musikkstuen Påfyll

Pubkirka IMI Stavanger er et lavterskel-gudstjenestetilbud ute på byen. Derfor velger vi en litt enklere form enn det man finner i en vanlig gudstjeneste i Den norske kirke, og en litt kortere gudstjeneste enn den man får i hovedkirken til IMI. Vi håper at avslappede rammer på pub vil skape en god opplevelse for dem som kommer.

Hver første søndag i måneden er det konsert, da åpner dørene kl 18.00 og konserten starter kl 19.00. Resten av søndagene er det gudstjenester, da åpner dørene 18.30 og gudstjenesten starter klokken 19.00. Etterpå er det god tid til å være sammen, snakke med gamle venner, få nye venner,  spørre oss som er medarbeidere om tro, og det er også mulig å bli bedt for. Gudstjenestene er gratis – konsertene koster 150,-

Pubkirka holder til i «Musikkstuen Påfyll» i Kirkegata 36 i andre etasje (inn en rød dør og opp en trapp)

FEBRUAR

11. februar: Gudstjeneste

18. februar: Gudstjeneste

25. februar: Gudstjeneste

MARS

03. mars: Salmekonsert

10. mars: Gudstjeneste

17. mars: Gudstjeneste

APRIL

01. april (mandag 2. påskedag) Gudstjeneste

07. april: Salmekonsert

14. april: Gudstjeneste

21. april: Gudstjeneste

28. april: Gudstjeneste

MAI

05. mai: Salmekonsert

12. mai: Gudstjeneste

20. mai (mandag 2. pinsedag) Gudstjeneste

26. mai: Gudstjeneste

JUNI

02. juni: Salmekonsert

09. juni: Gudstjeneste

16. juni: Gudstjeneste

23. juni: Gudstjeneste

NB: Ikke gudstjeneste palmesøndag eller 1. påskedag, men 2. påskedag

Ikke gudstjeneste søndag 19. mai (1.pinsedag) men mandag 20. mai (2. påskedag)