IMI Veiledningssenter

IMI-kirkens veiledningssenter er i dag et av menighetens omsorgstilbud til sine medlemmer og byens innbyggere. Her kan du møte noen som har lyst til å prate med deg. Veiledning gir en hjelp til å bli bevisst egne følelser, tanker og adferd gjennom samtale. Ved å ”speiles” av en annen person, kan det være enklere å finne gode og mulige løsninger på vanskelige valg og situasjoner i livet. 

Rundt 20 veiledere er i dag knyttet til senteret. Flere av disse har faglig kompetanse i forhold til veiledning, og alle veilederne har gjennomgått eller er under opplæring i IMI-kirkens kompetansekurs for veiledere.

Målsetningener å møte den som søker hjelp på en slik måte at den enkelte gjennom samtale og forbønn, blir ført fram til et avklart forhold til Gud, seg selv og de mennesker vedkommende lever blant. Dersom det i veiledningsituasjonen oppleves nødvendig, henvises det videre til ulike behandlingsinstanser.

IMI Veiledningssenter arrangerer også flere viktige kurs om kommunikasjon, modning, økonomihåndtering, veiledning og selvforståelse. Mer info om kursene og linker til påmelding finner du under Livet i kirken.

Kontakt Anne Lunde dersom du ønsker veiledning eller vil ha mer informasjon om IMI Veiledningssenter sitt tilbud.