IMI Veiledningssenter

Hva?

Vårt tilbud er for deg som ønsker noen å snakke med om det som skjer i livet ditt.

Det kan være godt å snakke ærlig med noen om tema som sorg, selvbilde, frykt eller uro, knuste drømmer, tro og tvil eller livskriser. Veiledning gir en hjelp til å bli bevisst egne følelser, tanker og adferd.

Gjennom samtale med en annen person, kan det være enklere å finne gode og mulige løsninger på vanskelige valg eller situasjoner i livet. Målsetningen er å møte deg på en slik måte at du gjennom samtale og forbønn får et mer avklart forhold til Gud, deg selv og de menneskene du har i ditt liv.

Vi tilbyr individuelle samtaler, parsamtaler, gruppesamtaler, kurs eller bønn for syke.

IMI veiledningssenter arbeider etter verdiene kjærlighet, omsorg, anerkjennelse, raushet og vekst. Her vil du møte veiledere som er trent i å vise varme, omsorg og respekt.

Hvem?

Vårt tilbud er åpent for alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn.

Rundt 30 frivillige veiledere er i dag knyttet til senteret. Alle veilederne har gjennomgått eller er under opplæring i IMI-kirkens kompetansekurs for veiledere. Flere av veilederne har også ytterligere faglig kompetanse med tanke på veiledning. Våre veiledere har taushetsplikt.

Oppleves det nødvendig henviser vi videre til ulike behandlingsinstanser.

Praktisk informasjon

De som tar kontakt med oss får tilbud om en inntakssamtale. Her kartlegger vi dine behov og hva du ønsker å samtale med noen om. Her inngår vi en avtale om veiledning og du settes videre i kontakt med din veileder.

Samtaler ved IMI veiledningssenter finner sted i IMI-kirkens lokaler på Tjensvoll i Stavanger.

Samtaler kan skje både på dag- og kveldstid, etter avtale med daglig leder og din veileder.

 

Ønsker du veiledning kan du ta kontakt med;

Anne Gotuholt Lunde, daglig leder IMI veiledningssenter

anne.lunde@imikirken.no - 41335166

Hva koster tjenesten?

Tjenesten vår er gratis.

Ønsker du å støtte oss økonomisk kan gaven settes inn på konto: 3000.34.00030. Merk “IMI Veiledningssenter.”

Kurs

IMI Veiledningssenter arrangerer også flere nyttige kurs om kommunikasjon, modning, økonomihåndtering, veiledning og selvforståelse. Mer informasjon om kursene og linker til påmelding finner du under Livet i kirken.