Om oss

Vi vil gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus.

Hvem er vi?

IMI har holdt til i Stavanger i 150 år, først som Stavanger Indremisjon, og senere som menigheten IMI-kirken som er tilsluttet Normisjon og Den norske kirke.  

Alt det vi gjør, springer ut av menigheten på Tjensvoll i Stavanger. Her møtes vi til gudstjenester på søndagene, og resten av uka møtes vi i huskirker i alle kommunene på Nord-Jæren. I IMI-kirken finner du aktiviteter for barn, unge, studenter og voksne. Følg oss gjerne på Facebook for mer informasjon.

Vi har plantet fem menigheter i Tananger, Sandnes, Arendal og Oslo. Under Livet i kirken finner du mer informasjon om disse menighetsplantingene.

Vi er opptatt av å gi videre det Gud har gitt oss! Det gir seg utslag i et misjonsengasjement som strekker seg over hele verden. På bloggen vår finner du gode historier om livet som går ut fra huset.

Lurer du på å bli medlem hos oss? Da er du velkommen til en uforpliktende samling hvor du får god informasjon og anledning til å stille dine spørsmål. Ta kontakt, så får du en invitasjon av oss!

Du kan lese mer om IMI-kirkens trosgrunnlag her.

Åpenhetsloven

Vedtekter for IMI-kirken

Våre verdier

Guds nærvær


Guds nærvær -
 Vi tror at Gud er levende og aktivt til stede i vår verden, og at vi kan møte ham og kjenne ham. Derfor setter vi tilbedelse, Guds ord og bønn høyt.

Guds familie


Guds familie -
Vi tror at menigheten er ment å være mer enn en organisasjon. Bibelen omtaler fellesskapet av kristne som brødre og søstre - en familie. Derfor er huskirker, ærlige liv og raushet mot hverandre viktig for oss.

Guds godhet


Guds godhet -
Vi tror at menigheten har et kall til å formidle til resten av verden at Gud er god og vil dem godt. Derfor verdsetter vi praktisk godhet, Guds kraft synliggjort gjennom tegn og under, og formidlingen av evangeliet med ord.

Ofte stilte spørsmål

Hva skiller IMI-kirken fra andre kirker?

Vi er en lavkirkelig menighet og gudstjenestene våre bærer preg av moderne lovsang, forkynnelse og forbønn, og er friere og mindre høytidelige i formen i forhold til andre mer høykirkelige tradisjoner. IMI-kirken er en del av Normisjon og Den norske kirke, men er ikke en del av Den norske kirkes formelle struktur. Vi deler trosgrunnlag med andre lutherske kirker og slutter oss til Lausannepakten.

I IMI-kirken jobber vi ut fra tre verdier som du kan lese mer om her på Om oss-siden.

Er IMI-kirken en karismatisk kirke?

I Bibelen leser vi i Apostlenes gjerninger om at Den Hellige Ånd kommer over de første kristne og vi tror at Den hellige Ånd ønsker å være virksom i alle som tror på Jesus. Vi tror at Den hellige Ånd er tilstede i kirken også i dag og at han utruster oss til å leve livene våre i relasjon med Gud og i tjeneste for kirken og verden. At Den hellige Ånd er levende tilstede blant kristne også i dag betyr at det går an å erfare hans nærvær på forskjellige måter, både som fellesskap og enkeltpersoner. Alle kristne oppfordres i Bibelen til å bli fylt med Den hellige Ånd.

Begrepet karismatisk kommer fra det greske ordet charismata som betyr nådegave. Vi tror at alle kristne har fått nådegaver, en spesiell utrustning fra Den hellige Ånd, som er ment til å bygge opp og tjene det kristne fellesskapet. I menigheten ønsker vi derfor å legge til rette for at alle skal få bruke sin utrustning.

Vi ønsker å være et sted hvor vi søker Den hellige Ånd sammen og regner med at han vil møte oss. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at vi bruker tid i gudstjenester og andre samlinger på å lytte etter Guds tiltale til oss gjennom profetiske ord og ber om helbredelse for mennesker som ønsker det. Vi tror at Gud ved sin Hellige Ånd ønsker å møte mennesker, både de som tror og ikke tror, med sin nåde og kjærlighet.

Driver IMI-kirken med misjon i utlandet?

Det ligger i kirkens DNA å fortelle andre om Jesus og forkynne de gode nyhetene om at Guds rike er kommet nær. Vi ønsker å bidra til å gjøre Jesus kjent både i nærområdet vårt og i utlandet.

Siden 2005 har IMI-kirken vært engasjert i misjonsarbeid i Asia, i hovedsak i Kambodsja og Thailand. Vi jobber tett sammen med lokale kristne og har fokus på å utruste og bygge opp de lokale kirkene slik at de blir i stand til å nå menneskene rundt dem.

Misjonsarbeidet vårt er knyttet til menighetsnettverket Agenda 1 som jobber for å utruste menigheter over hele verden ved hjelp av misjonale læringsfellesskap. I dag er det menigheter fra 20 land tilknyttet Agenda 1. Les mer om Agenda 1 her: www.agenda1.no

Driver IMI-kirken skoler?

IMI-kirken er stolt eier og samarbeidspartner i flere skoler. Vi tror skolegang er viktig og ønsker å bidra til å utruste og utdanne barn, unge og voksne som har en trygg kristen identitet.

KF-skolen er en kristen grunnskole med plass til 364 elever. Skolens verdier er kvalitet, kreativitet, godhet, tilgivelse og sannhet. Høsten 2021 flyttet skolen inn i et flott nytt skolebygg på Tjensvoll.

Les mer om KF-skolen her: www.kfskolen.no

Acta Bibelskole ble startet i 1992 og tilbyr unge og voksne et formende skoleår hvor den personlige troen, vekst og utrustning står i fokus. Les mer om Acta Bibelskole her: www.actabibelskole.no

HLT Stavanger er et samarbeid mellom Høyskolen for Ledelse og Teologi og IMI-kirken. Ved HLT Stavanger kan studenter ta et årsstudium i Misjon og kirke hvor vi ønsker å utruste til tjeneste i kirke og samfunn. Les mer om HLT Stavanger her: www.hlt.no/stavanger

Hva kan jeg gjøre for å bli bedre kjent med menigheten?

Vi ønsker alle mennesker som ønsker å bli en del av menigheten hjertelig velkommen uansett alder, tro og livssituasjon! Her er det rom for deg!

En god måte å bli kjent med oss er å delta på gudstjenester og å bli med en huskirke. Etter gudstjenestene står Hei-teamet klar for å ta imot deg og kan fortelle om hva som skjer i menigheten.

Du kan også lese mer om våre tilbud til forskjellige aldersgrupper på nettsidene under Livet i kirken og i kalenderen. Du finner mer informasjon om huskirker her.

Hvem kan bli medarbeider i IMI-kirken?

I IMI-kirken har vi mange dyktige medarbeidere som bidrar på forskjellige måter. Vi ønsker alle som tenker på IMI-kirken som sin menighet velkommen til å bidra!  

Alle mennesker er utrustet med evner og gaver som de kan bidra med i menigheten, og vi ønsker at alle skal få bidra ut fra sin styrke og utrustning. I menigheten finnes det mange forskjellige områder hvor man kan bidra, blant annet kontorarbeid, arbeid for barn og unge, lovsang og musikk, teknisk, forbønn og mye mer. Har du lyst å koble deg på for å bidra kan du fylle ut skjema her.

I IMI-kirken har kvinner og menn lik adgang til alle oppgaver, verv og stillinger.

Hvordan kan jeg bli medlem i IMI-kirken?

Dersom du tenker at IMI-kirken er din menighet er du velkommen til å bli medlem. For å bli medlem må du delta på et kort medlemskurs hvor du får høre mer om menigheten, hva det vil si å være medlem og hvor du får mulighet til å stille spørsmål og samtale med noen i staben.

Sjekk kalenderen for å finne påmelding til neste medlemskurs eller ta kontakt med oss på hei@imikirken.no

Ansatte

Kontakt noen i staben

Egil Elling Ellingsen
Pastor
egilelling@imikirken.no
Geir Loftesnes
Pastor
geir@imikirken.no
Hanne Therese Loftesnes
Pastor
hannetherese@imikirken.no
Martin Cave
Pastor
martin@imikirken.no
Anette Havnerås
Administrativ leder
anette@imiforum.no
Øistein Øvergaard
Lovsang og musikk
oistein@imikirken.no
Eirin Sørheim
Barn
eirin@imikirken.no
Sigvart Smith Miles
Ungdom
sigvart@imikirken.no
Irene Cave
Irene Cave
Huskirker
irene@imikirken.no
Anne Lunde
Bønn, veiledning
anne.lunde@imikirken.no
Terje Høyland
Internasjonalt
terje@imikirken.no
Liv Eva Breivik Vestre
Kontor, sentralbord
hei@imikirken.no
Frida Kristin Hebnes
Økonomi, fast giver
frida.kristin@imikirken.no

Derrick Shipley
International Pastor
derrick@imikirken.no

Kontakt oss

Tusen takk!
Vi har mottatt din forespørsel.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Gudstjenester på søndager

11.00 / 18.00 Se hele kalenderen

Email

Gunnar Warebergs gate 15
4021 Stavanger