Gi

Givermuligheter

IMI -kirken lever på gaver fra de som er en del av menigheten. Hver søndag vil vi på gudstjenestene utfordre hverandre til å velsigne noen andre enn oss selv gjennom et takkoffer. Det betyr at menighetens inntekter i all hovedsak kommer fra den faste givertjenesten. Bli med som fastgiver!

Ny fast avtale

Ved å tegne en avtalegiro, trekkes et fast beløp fra din konto hver måned. Dette er det enkleste og rimeligste for IMI-kirken. Fyll ut feltene under og skriv under avtalen elektronisk med bankID.

Alternativt kan du skrive under avtalen på papir. Henved deg til møtevertene på Gudstjenesten dersom du ønsker dette.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp med å sette opp avtalen:
51 84 21 60 eller gi@imikirken.no.

Enkeltgaver

Du kan gi enkeltgaver til IMI-kirken sitt arbeid på to måter. Enten ved å overføre gaven til kontonummer 3000.34.00030, eller ved å gi med bankkort her på nettsiden.

Du får skattefradrag i 2018 hvis du har gitt mellom kr. 500 og kr. 40.000 i løpet av kalenderåret. Fyll ut feltene under hvis du ikke har gitt gave til IMI-kirken før og ønsker at vi innberetter gaven din.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe: 51 84 21 60 eller gi@imikirken.no.

Endring av fast avtale

For å endre beløp eller trekkdato, er det bare å fylle ut informasjonen under. For å endre kontonummer må du velge "NY AVTALE".

Første trekk skjer første trekkdato etter den 25. i hver måned. Ønsker du å gi en gave før avtalen settes i gang, kan du bruke kontonummer 3000.34.00030.
Takk!

Første trekk skjer første trekkdato etter den 25. i hver måned. Ønsker du å gi en gave før avtalen settes i gang, kan du bruke kontonummer 3000.34.00030.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Gaver i form av aksjer eller fond

Mottaker:

IMI-kirken
Gunnar Warebergsgt 15
4021 Stavanger
Org.nr: 971078855

Norske verdipapirer overføres til VPS-konto 02811 0223246

Skagen Fondene
Odin Fondene
Andre fond – kontakt kontofører/fond

Utenlandske verdipapirer overføres til VPS-konto 11540 0823098

Spørsmål i denne sammenheng kan rettes til controller i IMI-kirken, Rune Bødalen.
E-post: rune@imikirken.no

IMI-kirken, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavanger. Orgnr.: 971 078 855