Gi

Givermuligheter

En raus familie

I IMI-kirken bruker vi ofte betegnelsen familie om fellesskapet vårt. I en familie bidrar alle, ofte på forskjellig vis. Menighetsfamilien vår består av mange rause mennesker som gir av egne gaver, talenter, tid og ressurser for å forvalte det Gud har gitt oss på best mulig måte. Dersom du tilhører vårt fellesskap, regner vi deg som en del av IMI-familien.

Takkoffer vs. fast givertjeneste

For noen år siden tok vi et valg om å velsigne andre enn oss selv med alle takkoffer (kollekt) på søndagene. Dette har hatt enorm betydning for andre – og gitt oss stor glede! Fortsatt utfordrer vi hverandre på dette gjennom at alle takkoffer utenom én går ut av huset. Vi ser derfor på takkoffer som noe vi gir på toppen av den faste givertjenesten. Prinsippet er enkelt: dersom du tilhører menigheten fast, blir du også invitert til å gi til menigheten fast.

For ordens skyld: ansatte på økonomi har taushetsplikt på hva som gis av hvem.

Hvorfor gi?

Gud er ikke ute etter pengene våre, men hjertene våre (Matt 6, 19-24). Å gi raust hjelper oss slik at vi ikke blir bundet av penger, gjør det lettere å stole på Gud, samt gir rom for at pengene våre kan ha evig betydning.

Tienden er en bibelsk praksis som vi anbefaler, det vil si å gi 1/10 av all vår inntekt tilbake til Guds hus. Ikke la dette verken skremme deg fra å starte og gi en mindre andel, eller hindre deg fra å gi mer. Du står uansett fri til å gi det du har lyst til, etter eget ønske og evne – valget er opp til deg! (2. Kor 9, 7-8).

Vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler

Ny fast avtale

Ved å tegne en avtalegiro, trekkes et fast beløp fra din konto hver måned. Dette er det enkleste og rimeligste for IMI-kirken. Fyll ut feltene under og skriv under avtalen elektronisk med bankID.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp med å sette opp avtalen:
51 84 21 60 eller okonomi@imikirken.no

Enkeltgaver

Du kan gi enkeltgaver til IMI-kirken sitt arbeid via vipps eller bankkort ved å bruke skjemaet under. Gaven kan også overføres direkte til kontonummer 3000.34.00030.

Om ønskelig kan du få skattefradrag for gaven du har gitt. Minstebeløp for å få skattefradrag er 500 kr. Du kan maksimalt får skattefradrag for 25.000 kr i løpet av et kalenderår

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe: 51 84 21 60 eller okonomi@imikirken.no

Endring av fast avtale

For å endre beløp eller trekkdato, er det bare å fylle ut informasjonen under. For å endre kontonummer må du velge "NY AVTALE".

Første trekk skjer første trekkdato etter den 25. i hver måned. Ønsker du å gi en gave før avtalen settes i gang, kan du bruke kontonummer 3000.34.00030.
Takk!

Takk skal du ha! Vi har mottatt din forespørsel om sendring, og ser på den så fort vi har mulighet.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Gaver i form av aksjer eller fond

Mottaker:

IMI-kirken
Gunnar Warebergsgt 15
4021 Stavanger
Org.nr: 971078855

Norske verdipapirer overføres til VPS-konto 02811 0223246

Skagen Fondene
Odin Fondene
Andre fond – kontakt kontofører/fond

Utenlandske verdipapirer overføres til VPS-konto 11540 0823098

Spørsmål i denne sammenheng kan rettes til controller i IMI-kirken, Rune Bødalen.
E-post: rune@imikirken.no

IMI-kirken, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavanger. Orgnr.: 971 078 855