Bli med

Ny i IMI?

Du er velkommen! Her er det plass til deg. Vi ønsker å være et nært og mangfoldig fellesskap hvor du kan bli kjent med nye og vokse i troen din.

Vi anbefaler deg å bli med i en huskirke. Gudstjenestene er også viktige møtepunkt, og ellers er det flere andre måter vi treffes på gjennom uka. Her finner du informasjon om hva som skjer i ulike alderstrinn. Oversikten over arrangementer finner du i kalenderen.

Fyll gjerne ut kontaktskjema dersom du er ny i IMI og ønsker at vi skal kontakte deg.

Jeg vil være med
Tusen takk!
Vi har mottatt din forespørsel, og tar kontakt med deg.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Send inn din interesse

Huskirke

Menigheten er ment å fungere som en familie. Derfor trenger vi alle å være en del av et mindre fellesskap. Her får du hjelp til å leve livet som Jesus-etterfølger i din hverdag. Vi samles rundt bordet, leser Bibelen sammen, snakker om livet, deler historier, ber og feirer det Gud gjør. Huskirker er det viktigste du kan bli med en del av i IMI-kirken. Her er det alltid plass til én til ved bordet.

Bli med i huskirke

Bli med i en huskirke

Bli medlem

Medlemskap utrykker tilhørighet til fellesskapet. Du er invitert til en uforpliktende medlemsskapsamling, hvor du får vite mer om hva vi står for og hva det innebærer å bli medlem.

Jeg er interessert
Tusen takk!
Vi har mottatt din forespørsel, og tar kontakt med deg.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Jeg er interessert

Gi

Hver søndag vil vi velsigne noen andre enn oss selv gjennom en takkegave. Alt det som gis på gudstjenestene, gis altså rett videre. Det betyr at menighetens inntekter i all hovedsak kommer fra den faste givertjenesten. Her kan du få så inn.

Jeg vil gi

Bidra

Kirka er ikke bygget, men menneskene. Ønsker du å bruke dine gaver og talenter? I IMI-kirken finner du en rekke muligheter til å bidra og bruke deg selv i tjeneste for andre.  

Du kan for eksempel bidra i gudstjenester, arbeid for barn og unge, kontor og administrasjon på dagtid, teamturer og i disippelgjørende fellesskap.

Jeg vil bidra
Tusen takk!
Vi har mottatt din forespørsel, og tar kontakt med deg.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Jeg vil bidra i kirken