Bli med

Ny i IMI?

Du er velkommen! Her er det plass til deg. Vi ønsker å være et nært og mangfoldig fellesskap hvor du kan bli kjent med nye og vokse i troen din.

Vi anbefaler deg å bli med i en huskirke. Gudstjenestene er også viktige møtepunkt, og ellers er det flere andre måter vi treffes på gjennom uka. Her finner du informasjon om hva som skjer i ulike alderstrinn. Oversikten over arrangementer finner du i kalenderen.

Fyll gjerne ut kontaktskjema dersom du er ny i IMI og ønsker at vi skal kontakte deg.

JEG ER NY I IMI
Tusen takk!
Vi har mottatt din forespørsel, og tar kontakt med deg.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Send inn din interesse

Huskirke

Menigheten er ment å fungere som en familie. Derfor trenger vi alle å være en del av et mindre fellesskap. I huskirkene samles vi rundt bordet, leser Bibelen sammen, snakker om livet, deler historier, ber og feirer det Gud gjør. Her får vi hjelp til å leve livet som Jesus-etterfølgere i hverdagen. Huskirker er det viktigste du kan bli med en del av i IMI-kirken. Her er det alltid plass til én til ved bordet.

Bli med i huskirke

Bli med i en huskirke

Bli medlem

Medlemskap utrykker tilhørighet til fellesskapet. Du er invitert til en uforpliktende medlemsskapsamling, hvor du får vite mer om hva vi står for og hva det innebærer å bli medlem.

Jeg er interessert i medlemskap
Tusen takk!
Vi har mottatt din forespørsel, og tar kontakt med deg.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Jeg er interessert

Gi

Menighetsfamilien vår består av mange rause mennesker som gir av sitt eget, også av pengene     sine. Dersom du tilhører vårt fellesskap, regner vi deg som en del av IMI-familien – og du er invitert til å bli med på giver-laget!

Jeg vil gi til imi

Bidra

Kirka er ikke bygget, men menneskene. Ønsker du å bruke dine gaver og talenter? I IMI-kirken finner du en rekke muligheter til å bidra og bruke deg selv i tjeneste for andre.  

Du kan for eksempel bidra i gudstjenester, arbeid for barn og unge, kontor og administrasjon på dagtid, teamturer og i disippelgjørende fellesskap.

Jeg vil bidra