GUDSTJENESTE

VELKOMMEN til gudstjenester høsten 2020!

Vi tror det er usedvanlig viktig at menighetsfamilien nettopp i denne tiden får komme sammen for å møte hverandre, høre fra Guds ord og tilbe treenigheten. Ettersom åpning for mer enn 200 mennesker samlet lar vente på seg, har vi funnet en alternativ løsning for søndagene framover. Vi har derfor fra førstkommende søndag gleden av invitere deg til gudstjenester i IMI kl 10, 12, 17 og 1930!

Familiegudstjenester kl 10 og 12: Familiegudstjenestene har 1 times varighet og vil ha likt innhold. Inntil videre vil barna være inne med voksne under hele gudstjenesten. Det vil være kafe etter begge gudstjenestene og tolking til engelsk på den første gudstjenesten kl 10.

Kveldsgudstjenester kl 17 og 1930: Kveldsgudstjenestene har 1,5 times varighet og vil ha likt innhold. Det vil være kafe etter begge gudstjenestene og tolking til engelsk på den første gudstjenesten kl 17.

Smittevern: Vi holder oss oppdatert på smittevernsregler slik at vi kan legge til rette for trygge gudstjenester i denne fasen. Det vil fortsatt være registrering av de som møter opp, det vil være spriting i hendene ved ankomst/avgang. Bygget for øvrig vaskes også ihht forskrifter i denne tiden.

Søndag 20. september - G10 Familiegudstjeneste 1

https://www.checkin.no/event/25861/g10-familiegudstjeneste-20-september-2020

Søndag 20. september - G12 Familiegudstjeneste 2

https://www.checkin.no/event/25862/g12-familiegudstjeneste-20-september-2020

Søndag 20. september - Kveldsgudstjenete 1 (G17)

https://www.checkin.no/event/25865/kveldsgudstjenete-1-g17-20-september-2020

Søndag 20. september - Kveldsgudstjeneste 2 (G1930)

https://www.checkin.no/event/25870/kveldsgudstjeneste-2-g1930-20-september-2020