IMI Åpen Barnehage

IMI Åpen barnehage

IMI-kirkens Åpen Barnehage er et kristent barnehagetilbud for førskolebarn (0-6år) i følge med en voksen. Man trenger ikke søke om plass til barnet/barna, men barna registreres ved oppmøte. Brukerne kan komme og gå som de selv vil innenfor barnehagens åpningstid.

Åpningstidene er mandag-torsdag kl 09.30-13.30, og vi følger skolerutens ferier. Tilbudet er gratis. Hver dag har vi en sangsamling kl 10.45 med felleslunsj etter samlingen, så ta med nistemat og drikke. Vi har kaffe, te og vann. Onsdager kl 12.00 er det babysang. Torsdager har vi Juniorklubb kl 12.00 for de over 2,5 år. Velkommen til lek og morro!

Velkommen til IMI Åpen Barnehage!

På grunn av den pågående Coronasituasjonen vil barnehagehverdagen se litt annerledes ut enn vanlig.  Mandag - onsdag er barnehagen åpen for alle ved påmelding. Torsdagen er forbeholdt juniorklubb og gjelder barn fra 2,5 år. Send oss interesse for deltakelse, vi vil ta kontakt og fordele dager så godt det lar seg gjøre.

Påmelding på mail til:
barnehagen@imikirken.no

Vi trenger:
-Barnets navn og alder
-Foresattes navn og telefonnummer.
Dere blir kontaktet på telefon/mail.

Alle som vil benytte seg av åpen barnehage, må være helt friske og følge reglene for smittevern.

Les gjennom dette dokumentet før dere kommer:

se video https://vimeo.com/407980321


IMI-kirkens Åpen Barnehage er et kristent barnehagetilbud for førskolebarn (0-6år) i følge med en voksen. Man trenger ikke søke om plass til barnet/barna, men barna registreres ved oppmøte. Brukerne kan komme og gå som de selv vil innenfor barnehagens åpningstid.

Åpningstidene er mandag-torsdag kl 09.30-13.30, og vi følger skolerutens ferier. Tilbudet er gratis. Hver dag har vi en sangsamling kl 10.45 med felleslunsj etter samlingen, så ta med nistemat og drikke. Vi har kaffe, te og vann. Onsdager kl 12.00 er det babysang. Torsdager har vi Juniorklubb kl 12.00 for de over 2,5 år. Velkommen til lek og morro!

English

Due to the Corona situation the days in our kindergarten will be a little different than usually. We will open up for 3 smaller groups every day.  You need to sign up if you would like to come. If you are interested please send us an e mail at barnehagen@imikirken.no , and we will contact you.

We will need:

-The child`s name and age

-Parents’ names and phone number

IMI Open Kindergarten is a Christian kindergarten for children between 0-6 years. This is a stay and play facility where parents/ carers stay with their children. There are no waiting lists or need to sign up. Just pop-in between 9.30-13.30 from Monday-Thursday. There are no costs for participation. We eat lunch together, so please bring your own food. We offer coffee, tea and water. Wednesdays at 12.00 we have baby music. Thursdays we have "Juniorclub" at 12.00 (2,5 years and up). Welcome!

Kontaktinformasjon/contact information:

Barnehagen kan kontaktes på IMI kirken/ Contact us at IMI Kirken:  51842160.

Mail: barnehagen@imikirken.no

Besøk oss på Facebook

Adresse: Gunnar Warebergs gate 15, 4021 STAVANGER

Inngangen vår ligger på høyre side bak Scandic Forum hotell ved Tjensvollkrysset/ Our entrance is located on the right side behind the Scandic Forum hotel near Tjensvollkrysset

Last ned dokumenter

Årskalender 2020-2021

Annual calendar 2020-2021

Vedtekter IMI Åpen Barnehage