Å få liv i gamle glør

av
Bjørn Wang

Kan man vekke døende menigheter til live? IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse reiser til Øst-London for å lære mer.

I Øst-London samarbeider vi med et nettverk av menigheter innen for den anglikanske kirken. Det som kjennetegner disse menighetene er at de har foretatt en re-start av nedlagte eller nedleggingstruede menigheter.

Det startet med at menigheten Holy Trinity Brompton (HTB) ikke hadde plass til alle menneskene som kom til kirken. Løsningen ble å sende ut grupper på noen titalls mennesker som ville starte menigheter på nytt. Det har ført til at mange menigheter har fått nytt liv, og flere mennesker har kommet til tro.

En av disse menighetene er All Hallows Bow, hvor Cris Rogers er prest. Da han og kona Beki kom dit for noen år siden, var det kun 8 faste gudstjenestedeltakere igjen. Kirken befinner seg på den postadressen i England med lavest gjennomsnittsinntekt, og over 50% er innvandrere, for det meste Bengali-muslimer. Kanskje ikke det letteste stedet å plante menighet?

I dag teller menigheten ca. 150 mennesker hver uke fordelt på tre gudstjenester. Av de opprinngelige 8, er 7 fremdeles med i menigheten (en har dødd). Det er ingen selvfølge at de «gamle» takler overgangen til «det nye». Det handler nok mye om en stor dose kjærlighet, tålmodighet og anerkjennelse – fra begge sider!

For Cris og gjengen er Missio Dei, Guds misjon, noe som sitter mer i beina enn i hodet. Det handler om å gå over veien og besøke naboene. Lytte. Finne ut hvilke behov som bydelen har. Spørre Gud hva han tenker om behovene i bydelen. Bli en del av svaret, og ikke bare snakke om problemet.

Poenget er at problemer, behov og nød blir en ressurs for menigheten. Det betyr ikke at menigheten skal dekke alle slags mulige behov i nabolaget, men det handler om å se etter hva Gud gjør og bli en del av det.

I de fire ukene før påske er Instituttets heltidsstudenter plassert i ulike menigheter, fire i Øst-London, én i Bergen, én i Tønsberg og én i Myanmar. De får alle ulike og unike erfaringer av Misjonal kirke, og hva Gud gjør i verden i dag. For det er nemlig ikke slik at de kristne blir færre og færre og kirkene skrumper inn over alt i verden. I det globale sør er det stadig flere som kommer til tro på Jesus og blir en del av kirken. Også i den vestlige verden fins det noen lyspunkter, blant annet i nevnte London.

Vi ønsker å lære av dem som lykkes, og det samme ønsker vi å utsette våre studenter for. For det skal bli liv i gamle glør.

27
.
2
.
2018

Kommentarer

Siste blogginnlegg