Å stå på fjell mens verden raser

av
Steve Bruns

I en tid når så mye rystes, hva skal vi bygge på?

Da jorden raste ut i kvikkleireskredet i Gjerdrum i desember, var det en tragedie for alle som ble berørt. Samtidig ga det oss alle et bilde av hvordan det er å leve akkurat nå. Det som vi har trodd var trygg grunn, det vi har stolt på og bygget livet på begynner plutselig å slå sprekker. Hva gjør vi da? Overlevelsesmekanismen gjør at vi søker et trygt sted. Men når sjokket går over, må vi ta stilling til hvordan vi skal bygge opp livet på nytt.

Pandemien har lært oss at det er mye vi ikke kan ta for gitt: liv og helse, arbeid og økonomisk trygghet, sosialt nettverk. Dramaet ved maktovertagelse i USA viser oss hvordan mennesker har mistet troen på myndigheter, pressen, ja selve demokratiet. Men det liggeren enorm mulighet i dette: nå blir det tydelig for oss hva som står fast, hva som ikke kan rokkes.

Dette gjelder både enkeltmennesker og menigheter. I Agenda1 nettverket har vi stått sammen med menighetsledere over hele verden mens de reorienterer seg for å kunne møte verden slik den har blitt i 2021. I over 10 år har vi hjulpet ledere til å oppdage og bygge på de evige sannheter og prinsipper om hva en menighet er og hva den er kalt til å gjøre. Kirken består først og fremst av mennesker, ikke aktiviteter, hus eller organisasjoner. Så svarene vi ser etter er de samme. Hva skal vi bygge på?

Bibelen bruker ofte bilde av fjell til å symbolisere det som er trygt og stabilt. David sier i Salme 40:

Han (Herren) dro meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og gjorde skrittene faste.

Gang på gang kaller David Gud for «min klippe».

I Matteus 7, forteller Jesus lignelsen om mennene som bygde sine hus på fjell og på sand.

Jesus sier om Peters bekjennelse om Jesus som Guds sønn: på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Matteus 16,18

Bildet av fjellet eller klippe viser oss en Gud som alltid står fast, som er evig og uforanderlig, alltid trofast. Bibelens historie starter og avslutter med den evige, treenige Gud. Og Hebreerne 13,8 forteller oss at «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.»

Som en link mellom den evige Gud og oss dødelige mennesker, har Gud sendt sitt ord. Også dette står fast når alt annet rakner:

Gresset tørker bort, blomsten visner,
men ordet fra vår Gud står fast for evig.
Jesaja 40,8

I begynnelsen av 2021 er det mange av oss som leser Bibelen sammen gjennom «Bibelen på ett år» https://www.facebook.com/groups/155064399703455

Dette er et bra tiltak for å komme inn i Guds ord, men det er viktig å forstå at det å lese Bibelen er langt mer enn en god praksis eller et pliktløp. I Guds ord finner vi selveste Gud og får relasjon med han. Jesus kalles for «Ordet» i Johannes 1. Og i dette levende ordet finner vi frelse og evig liv.

Guds evige ord hjelper oss også å finne dette faste fjellet som vi kan bygge livet på. Det viser oss konkret hvordan vi skal leve, hva vi skal prioritere, hvilken hensikt livet har og hvilket oppdrag som vi har fått.

Matteus kapittel 5 til 7 kalles «Bergprekenen» og inneholder mange rettledninger til hvordan vi skal leve. Jesus lærer oss hvordan vi skal forholde oss til Gud, til våre nærmeste og til utfordringer i verden rundt oss. Han avslutter prekenen med historien om mennene som bygde husene på fjell og på sand. Og her ser vi at for å leve på fjellet skal vi både høre og gjøre Guds ord:

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Matteus7,24-25

Når Jesus oppsummerer alle budene i Guds ord, snakker han om kjærlighet og viser oss hensikten med livet:

‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’  Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort:‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene. Matteus 22,37-40

Og Jesu siste ord til disiplene viser oss hvilket oppdrag vi har fått, å gjøre alle mennesker til hans etterfølgere. Også dette står fast:

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28,17-19

Kjernen av budskapet vi formidler gjennom Agenda1 er at vi er kalt til å være disipler av Jesus og til å gjøre andre til hans disipler. En disippel er en som lever i relasjon opp til Gud, inn til hans familie og ut til den verden han har plassert oss i. Og det vi har oppdaget i denne tiden når så mye rundt oss raser ut, er at dette budskapet står fast, at det gir oss et fast fjell å stå på.

9
.
1
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg