Å velge etter valget

av
Geir Loftesnes

Ny regjering, nye valgmuligheter?

I denne tiden er det noen av oss som jubler, mens andre er skuffet. Valgresultatet skal speile hva Norges befolkning mener, og på mange måter sier det også noe om hvor befolkningen er. Hva blir vår oppgave som etterfølgere av Jesus? Hva skal vi nå velge?

Vi fortsetter å bygge Guds rike
. Som kristne er vi ikke av verden, men i verden. Og i denne verden så vil vi delta aktivt i samfunnet, være samfunnsbyggere. At kristne er engasjert i politikk, er på mange måter et godt tegn på dette. Samtidig, vi drømmer om og lever for å se mer av Guds rike komme på denne jorden (og selvsagt: politikk kan være et av virkemidlene for dette). Vi lengter etter mer himmel på jord. Det var også dette Jesus ville lære oss å be om i Herrens bønn. I denne lengselen setter vi ikke vår lit til det politiske systemet, demokratiet eller stortingsrepresentanter. Men til Gud, og Den Hellige Ånds virke igjennom oss og i denne verden.

Kanskje høres det litt pompøst og svevende ut, men er det ikke også veldig befriende? Valget er over, resultatet er klart. For de som er engasjert i enkelte partier: sperregrense kan forbli sperregrense. Men vårt kall overgår verdens hendelser og omstendigheter. Og fortsetter den neste dagen.

Vi fortsetter å be for landets ledere
. Uavhengig av partitilhørighet eller foretrukken statsminister, vi kristne forenes også på et annet punkt etter valget, slik Paulus uttrykker det i 1.Tim 2:

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledendestillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne»

Bønnen er også et uttrykk for vår hjerteholdning. Enig eller uenig i politiske saker, vi vil stå sammen i bønn for dem.

Så: Lykke tilmed valgene etter valget!

17
.
9
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg