Agenda1 i 100 land!

av
Steve Bruns

Jeg smilte litt overbærende da jeg hørte profetien.

Mens jeg satt og tolket fra engelsk til norsk, delte gjestepredikanten et profetisk budskap om IMI-kirken og Agenda1-nettverket som på det tidspunktet allerede hadde spredt seg til flere land. Agenda1 skulle vokse i størrelse og innflytelse og utruste ledere i over 100 land!

Hvordan skal vi tolke slike budskap? Jeg lærte en gang at vi kan forstå et profetisk budskap som en invitasjon fra Gud. Han sier hva Han vil gjøre, ikke nødvendigvis hva som kommer til å skje. Da er det opp til oss å ta imot budskapet og handle på det i visshet om at vi er med på det Han gjør.

Men hvordan kan en menighet i Stavanger lede en bevegelse med nedslagsfelt i 100 land? Vårt mål har alltid vært å utruste ledere til å bygge misjonale menigheter som kan nå flere mennesker med evangeliet. Det har ikke vært et mål i seg selv å bli størst mulig eller å spre seg til mange land. Men da vi ble vi invitert til å starte arbeid i Thailand i 2010, skjønte vi fort at de samme verktøyene og prinsippene som fungerte så godt i Stavanger også kunne hjelpe menighetsledere i helt andre kulturer. Vi har jobbet bevisst for å gjøre våre læringsprosesser enkle og sentrale og det er nettopp dette som har gjort det mulig for oss å nå utruste ledere fra 20 land.

Spol fram til kl 5.30 en lørdagsmorgen i Stavanger i februar 2021. Noen nordmenn logger på Zoom og hilser på et lederteam fra Filippinene og Malaysia. Mens vi gjøre de siste forberedelsene og ber sammen, logges det på nesten 100 ledere fra Japan, Taiwan, Indonesia, India og Malaysia. Dagens undervisning har blitt oversatt til Mandarin og Bahasa og tolkene gjør seg klare til å oversette det som blir sagt på engelsk via en egen chat på Messenger.

Pastor Kwong Lie som leder dette internasjonale nettverk fra Hope Church i Johor Bahru ønsker velkommen. Pastor Verge fra Destiny i Filippinene har hovedansvar for dagens samling, men gir ordet videre til Paulo som han trener opp som ny fasilitator. De leder lovsang og deler vitnesbyrd. Snart er deltagerne i gang med samtaler i Breakoutrooms på minst tre språk. De forteller hvordan Agenda1-lærefellesskap har hjulpet dem til å leve som etterfølgere av Jesus i hverdagen, til å gjøre flere til etterfølgere og til å nå enda flere mennesker med de gode nyhetene om Jesus.

Det slår meg når jeg sitter i stua mi i Stavanger og følger med på en Agenda1-samling ledet av asiater for asiater at vi er på vei mot oppfyllelsen av profetien. Det er ikke vi i Norge som skal ut til alle verdensdeler, men vi har fått etablert et nettverk og et læringsverktøy som stadig flere bruker og tar videre til nye kulturer.

En nøkkel for oss til å se hvordan Agenda1 kan spres var å forstå forretningsmodellen som kalles plattform. Tenk på dette: Airbnb, verdens største formidler av overnattingsplasser har ingen eiendommer selv. Uber, verdens største taxiselskap eier ikke en bil. De er plattformer, infrastrukturer som formidler kontakt mellom dem som tilbyr en tjeneste og dem som trenger den. Plattformen vokser når de som bruker en tjeneste begynner å snakke om det til andre. Den som driver plattformen definerer verktøyene og reglene som følges.

Slik har også Agenda1 begynt å fungere. Det er ikke lenger vi fra IMI-kirken som drar ut for å arrangere lærefellesskap for menighetsledere rundt omkring i verden, men vi tilbyr en plattform som andre kan bruke til å gjøre dette. Vi definerer hvordan dette skjer og sørger for at de som leder får veiledning og oppfølging. Vi bruker plattformen til å sette ledere over hele verden i kontakt med hverandre så vi alle kan lære av hverandre. På denne måten blir Agenda1 stadig mer effektiv.

En av de beste ting vi ser i dette arbeidet er at forskjellige bevegelser og misjonsorganisasjoner går sammen og bruker Agenda1 for å utruste ledere i forskjellige land og kulturer. Ledere fra England, Filippinene, Thailand og Kambodsja samarbeider om å utruste et stort menighetsnettverk i Vietnam. Flere norske misjonsorganisasjoner samarbeider om å drive Agenda1 i Mali og drøfter nå hvordan de kan spre dette til nye land og områder i Vest-Afrika. Dette blir enklere for alle når Agenda1 fungerer som plattform som alle kan ta eierskap i.

100 land? Hvis det fortsetter slik det gjør nå, er det absolutt mulig!

24
.
2
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg