Bare Jesus?

av
Steve Bruns

Alt handler om Jesus. Vi som tror på ham vet det, men hvordan ser det ut i hverdagen?

Gud pirket borti noe i meg nylig da jeg sang Matt Redmans episke lovsang «Heart of Worship»:

I'm coming back to the heart of worship
And it's all about You
It's all about You, Jesus

I'm sorry Lord for the thing I've made it
When it's all about You
It's all about You, Jesus

Sangen ble skrevet som reaksjon på en lovsangskultur der stadig mer handlet om selve sangen. Men i denne sangen, søker Redman tilbake til hjertet i tilbedelsen og bekjenner: Alt handler om deg, Jesus! Samtidig ber han om tilgivelse for at han har gjort tilbedelsen til noe annet enn det den skulle være.

Midt i sangen, så jeg for meg min tjeneste, min menighet, mitt kall til å gjøre en forskjell i verden, alt det jeg brenner for og er så opptatt av. Hva er viktigst for meg, min tjeneste eller Jesus?

Dette er en kjent problemstilling for mange av oss. Vi ønsker at Gud skal være på førsteplassen i livet, men det er så lett at andre ting sniker seg inn og overtar. Og vi som jobber i menigheter eller kristne organisasjoner vet hvor fort selve tjenesten vår kan komme i veien for den nære relasjonen til Gud. Hvor mange ganger har jeg tatt meg selv i at min motivasjon for å søke Gud er å få tak i noe som jeg skal gi videre? Når jeg ber at Gud skal hjelpe meg til å lykkes i min tjeneste, er det nettopp tjenesten som er i fokus og ikke Gud.

Vi kjenner godt bibelversene om å sette Gud på førsteplassen:

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matteus 6,33

Og når Jesus forteller at det viktigste budet er:

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Matteus 22,37

Mange av oss har sunget og bedt: «Jeg vil gi deg alt!» Og det har vært oppriktig ment. Men utfordringen er hvordan dette skal se ut i praksis. Det kommer alltid en hverdag med valg og prioriteringer, og vi skal dele vår tid og våre krefter på mange viktige områder.

I Romerne 12,1 formaner Paulus oss:

Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud.

Akkurat som Israelsfolket bar fram dyr og ofret dem til Herren på alteret i templet, skal vi legge våre kropper, hele våre liv fram som et offer for Gud. Men som D.L. Moody sa: Problemet med et levende offer at det stadig kryper ned fra alteret.

Om og om igjen må vi komme tilbake til «the heart of worship», hjertet i tilbedelsen: Jesus. Hebreerne 12,1-2 viser oss hvordan det å fokusere på Jesus hjelper oss gjennom livet:

… la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.

Her leser vi om oss og ikke meg. Vi trenger hverandre for å holde fokus, til å oppmuntre og ansvarliggjøre. Derfor er menigheten og småfellesskapene så viktige! Ingen av oss fikser dette alene. Men i fellesskap kan vi finne inspirasjon og praktisk hjelp til å holde Jesus på førsteplassen. Her kan vi også finne nåde og oppreisning når vi ikke får det til.

Agenda1 Menighetsnettverk består av menighetsledere over hele verden som går sammen for å nå flere med evangeliet. Vi vil forstå våre menigheter og våre oppdrag ut fra Misjonsbefalingen, å gjøre alle folkeslag til etterfølgere av Jesus. Vi jobber med å vende fokuset vårt vekk fra selve menighetsarbeidet og heller se på Jesus, hvordan vi kan følge ham, bli mer lik ham og hjelpe andre til å bli hans etterfølgere. Målet må alltid være at vi blir med på det som Gud gjør, ikke at vi ber han velsigner våre planer og prosjekter.

Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.
Matteus 17,8

21
.
9
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg