Bevar ditt hjerte!

av
Kjartan Sørheim

Jeg kommer aldri til å glemme da vi i 2008, sammen med Irene Cave, introduserte soakingfor første gang, til våre venner i Thailand.

Rutinerte pastorer, noen med flere tiårs fartstid, ble liggende og hulkegrine på gulvet.

Det var vakkert, og samtidig veldig utfordrende! Hvordan skulle vi håndtere dette? Tankene gikk på høygir for å forstå, samtidig som opplevelsen trigget egne følelser. For min egen del ble svaret å bare overgi seg til den freden som lå tykt i rommet. Gå rundt og legge hender forsiktig på skuldre og be noen stille ord i en herlig krysning av norsk, thai og tungetale.

En ting var sikkert, det som skjedde der var en berøring som skapte en varig retningsendring, en impuls fra Gud. Denne og mange lignende erfaringer av Guds sterke nærvær har formet et av våre grunnleggende perspektiver på misjon. I Jesu navn er vi kalt til å sette mennesker fri. Virkelig fri!

Vi i IMI internasjonal har det privilegium å jobbe sammen med mange helter og kjemper i Guds rike. Mange av dem har allerede opplevd folkeslag komme til tro, forfølgelser, helbredelser, tegn og under. Likevel ønsker de å gå sammen med oss fra lille Stavanger!

Hvorfor det er slik har jeg sluttet å prøve få armene og tankene helt rundt, men jeg tror bestemt at opplevelsen fra 2008 har noe med saken å gjøre.

Ut ifra IMI-kirken har vi fått nåde fra Gud til å lede mennesker inn i forvandlende erfaringer av Guds nærvær. Dette er ikke erfaringer som skal knyttes til frelse eller til prestasjon. Det er «hellige øyeblikk» som kommer fra Guds nåde og som grunnfester oss stadig dypere i Hans kjærlighet.

Sammen med troshelter fra ulike kulturer går vi en vandring der vi forankres i det faktum at vi ikke tjener Gud for å bli akseptert av Ham, men fordi Han faktisk har akseptert oss for de vi er. Forresten, ikke bare akseptert oss, Han har formet oss til de vi er fra mors liv av og i sitt eget bilde! For en ufattelig FRIHET!

Bevar ditt hjerte

framfor alt du bevarer,

for livet går ut fra det.

Ordspråkene 4,23

Gud lengter etter å sette oss virkelig fri i denne sannheten. Men, dette skjer ikke av seg selv. Vi må gjøre aktive og gode valg for å verne om våre hjerter og vår identitet. Dette er noe av det vi som menighet forvalter og er kalt til å gi videre i Guds misjon. Samtidig som det er et viktig fokus for oss selv å stadig leve i.

10
.
5
.
2019

Kommentarer

Siste blogginnlegg