Bibelen på enda ett år?

av
Egil Elling Ellingsen

Historien om hvordan en enkel facebookgruppe ga felleskap og åndelig påfyll i pandemitiden.

Kjenner du på skuffelse over at 2022 åpner ganske likt som2021, i den forstand at vi enda en gang lever med strenge smitteverntiltak? I så fall er du ikke alene. Jeg kjenner også på dette. Det berører oss på mange områder i livet. Fra et menighetsperspektiv er det ganske frustrerende å ha brukt høsten på å komme opp i fart med fellesskap for barn, unge og voksne, for så å måtte stoppe opp igjen.

Samtidig må vi forsøke å fokusere på det vi kan gjøre noe med, ikke det vi ikke får gjort noe med. Og en av mulighetene 2021 ga oss var den store oppslutningen satsingen på å lese Bibelen sammen på ett år fikk. Over 3000 mennesker ble med i facebook gruppa vi brukte som plattform, og 12-1300 leste daglig postene som ble delt der.

Mot slutten av året har vi fått mange tilbakemeldinger og vitnesbyrd på hva dette har betydd. En av deltagerne skriver: «Har gjennom året fått sett så mykje meir av kven Gud er, kor hellig og stor han er! Har blitt tryggare og rolegare i forhold til eiga tru.» En annen skriver: «Nettopp i pandemien med mindre samvær med andre, har det vært godt å være med i denne gruppen. Det har vært litt rart for meg som omtrent ikke kjenner noen av dere som ofte kommenterer, men gjennom det dere har delt, synes jeg at jeg kjenner dere litt, likevel

Vi har sett at noen ting går igjen i tilbakemeldingene:

*  Hjelp til å ha en fast rytme i bibellesingen.

*  Erfaring av fellesskap med de andre som er med, gjennom daglige kommentarer.

*  Nye perspektiv på Bibelen gjennom å lese hele historien.

Uten å ha forutsett det, kan det virke som «Bibelen på ett år 2021» traff på et veldig godt tidspunkt: I en tid med begrensninger på andre fellesskap, ble det en plattform for å søke Gud og erfare fellesskap på en annen måte.

Så kan en kanskje tenke at ett år holder. Men vi har faktisk valgt å gå i gang med en runde til, med noen justeringer. I «Bibelen på ett år 2022» er de daglige kommentarene på video. Vi satser også på noen jevnlige livesendinger, hvor vi snakker med ulike mennesker om ulike sider av det å lese Bibelen.

Og: For deg som er skremt av mengden å lese, er det også utviklet en såkalt «Express versjon», hvor du de dagene du ikke kan lese alt, får noen utvalgte vers du kan prioritere.

Vi håper på bedre rammer for fysiske fellesskap så raskt som mulig. Men kanskje er starten på 2022 en ekstra mulighet for deg til å hive deg med i et fellesskap som dykker inn i Bibelen sammen. Det er ikke for sent, du kan finne «Bibelen på ett år 2022» på facebook, og koble deg på i dag.

Velkommen!

6
.
1
.
2022

Kommentarer

Siste blogginnlegg