Det enkle er ofte det beste

av
Steve Bruns

«I mine 20 år som pastor har jeg aldri møtt en så enkel og kraftfull undervisning, og så praktisk!»

Vi er samlet i Phnom Penh med pastorer som leder Agenda1 i seks provinser i Kambodsja. De deler vitnesbyrd om hva Agenda1 har betydd for menighetene som har deltatt: Flere har kommet til tro, menigheter vokser, pastorer har det mindre travelt fordi deres medlemmer engasjerer seg.

Men det er kommentaren om undervisningen som sitter igjen hos meg. Det er akkurat dette vi har strebet etter i mange år: å finne fram til kjernen i hva vi som menigheter er kalt til å være og gjøre, å finne enkle sannheter og verktøy som alle kan forstå, bruke og gi videre.

Agenda1 er et internasjonalt menighetsnettverk som er til for å bygge misjonale menigheter. Gjennom dette arbeidet har noen enkle og sentrale sannheter blitt utkrystallisert. Disse sannhetene er utgangspunkt for gruppearbeid der ledere gjør opp status i menigheten, prøver ut nye idéer og lager handlingsplaner.

Disse sannhetene utfordrer vår grunnleggende forståelse av hvorfor kirken er til, av vårt kall og vårt oppdrag. De gjør at vi stiller nye spørsmål og finner nye svar. 

Så hva er disse sannheter? Hvis du måtte fortelle hva som er hensikten med kirken med noen få ord, hva hadde du sagt? Hvilke bibelvers hadde du dratt fram?

Her er noen av de som vi har funnet fram til:

Kirkens primære kall er å gjøre disipler.

Jesu siste befaling til hans etterfølgere var ifølge Matteus 28,19: Gå og gjør alle folkeslag til mine disipler.

På engelsk kalles dette for«The Great Commission». På norsk sier vi «Misjonsbefalingen».Utfordringen er at ordet misjon får de fleste til å tenke på noe som skjer der ute, til alle folkeslag. Det er noe som de andre holder på med, misjonærene. Men misjonen eller det store oppdraget Jesus gir oss handler først og fremst om å gjøre folk til disipler. Og det starter her og nå. Det starter med meg. 

Hva vil det si å gjøre folk til disipler? Vi bruker en enkel definisjon av disippel i Agenda1: det er en som følger Jesus og ønsker å bli lik ham. Vi bruker trekanten som modell. En disippel lever i tre relasjoner:

·        opp til Gud

·        inn til Guds familie

·        ut til verden vi lever i.

Jesus ba oss aldri om å bygge kirker eller arrangere gudstjenester. Han ba oss faktisk ikke om å frelse mennesker. Han sa at vi skulle gjøre mennesker til disipler.

Jeg glemmer aldri ansiktsuttrykket til pastoren i Thailand da det gikk opp for ham at hans oppdrag var å gjøre folk til disipler. Det var som en stor byrde ble tatt fra ham og alle brikkene falt på plass. Noen år senere er hans menighet blitt forvandlet. Det vokser og preges av at alle er med. For når menigheten består av disipler som gjør nye folk til disipler, får du mange nye muligheter. 

Det viktigste vi gjør er å elske Gud og elske hverandre.

Da de lærde spurte Jesus om hva som var det viktigste budet i Bibelen, svarte han i Matteus 22,37-39 at det var to bud som var like store: Du skal elske Herren din Gud og du skal elske din neste som deg selv.

På engelsk kalles disse «The Great Commandments», på norsk «Det dobbelte kjærlighetsbud». På lik linje med«The Great Commission» gir disse versene oss et grunnlag til å forstå hvordan vi skal leve våre liv, både som menighet og som individer. Vi skal elske Gud og vi skal elske mennesker. Hvis vi gjør det, faller alle de andre budene på plass.

Et disippelliv er et liv i kjærlighet.

Disse to sannhetene hører sammen. Hvis vi elsker Jesus, da ønsker vi å følge ham og bli lik ham. Og hvis vi vil være hans disipler, da handler det om å elske ham og å elske våre neste.

·        Opp – Vi elsker Gud fordi han elsket oss først.Dette gir oss vår sanne identitet som Guds barn. Vi bygger vår relasjon med ham, ikke for å bli elsket, men fordi vi er elsket. Det heter nåde.

·        Inn – Når Gud elsker oss, kan vi elske våre neste med den samme kjærligheten. Det gjelder vår familie i tro. Når Gud er vår Far, er vi søsken. Vi både tjener og anerkjenner hverandre.

·        Ut – Å elske våre neste handler også om å dele Guds kjærlighet med dem som ennå ikke kjenner ham. Vi er ikke kalt til å frelse verden, men til å elske verden. Det er Jesus som skal frelse, men verden må erfare Jesus gjennom oss. De får møte hans kjærlighet, hans godhet og kraft gjennom våre liv.

En kirke som forandrer verden

Se for deg en kirke som består av disipler som gjør stadig nye mennesker til disipler, mennesker som elsker Jesus og vil leve som han levde, mennesker som lever for å elske andre og gjøre dem til Jesu disipler. En slik kirke kan forandre verden. Den første kirke gjorde nettopp det. Og i dag ser vi en voksende bevegelse av menigheter som gjør det samme.

29
.
8
.
2018

Kommentarer

Siste blogginnlegg