Er 50 reiser til Kambodsja siden 2010 forsvarlig?

av
Terje Høyland

En milepæl passeres i neste uke når jeg legger ut på tur nr. 50! Hvordan kan det forsvares å ha vært så mange ganger i Asia siden 2010?

Da vi etablerte en ny type misjonsarbeid hadde vi behov for
å kombinere det beste av fastboende misjonærer og det mer flyktige
korttidsteamet. Vi utviklet derfor langtids-kortidsteam tenkningen. På hvert
team skal minst en gå igjen hver gang for å sikre kontinuitet og begrense
relasjonell slitasje på kirkas nasjonale ledere. Utover fast leder kan nye
henge seg på teamet.

Samtidig har vi en Gi-Det-Videre-tenkning som gjør at vi fra
dag 1 begynner et prosjekt med tanke på å gi det fra oss. Det er ikke en delegering,
men for hver generasjon som går videre med konseptet, så endres rollene til de
første generasjonene. Det er som når ungene flytter ut av huset for å bygge sin
egen familie og fremtid. Da slutter vi ikke å være familie, men rollene endres.

Gjennom gjentatte turer trener vi ledere som etterhvert
trener ledere som etterhvert trener ledere. I Kambodsja er tre av fem regioner
i gang med å trene fjerde generasjon ledere. Da er jeg som satte det i gang ute
av treningen på feltet, men står nær dem underveis gjennom skype og egne
ledersamlinger for teamene. De to siste regionene trener nå tredje generasjon
og skal innen to og et halvt år videre på fjerde ledd av ledere. En region
består av 4-5 fylker. Hver region trener disse lederteamene ca 4-500 kirkelige ledere.

Denne måten å bygge og selvstendiggjøre på fordrer hyppige
besøk i en fase. Det er aldri et enten eller, men i det vi ikke bor der fast,
så må mange detaljer ordnes uten oss. Det fører til god lederutvikling og
selvstendighet. Det er i tillegg mye billigere. Alle turene har ikke kostet mer
enn 4-5 måneder med en fastboende vestlig familie. Det er heller ikke
uvesentlig!

I bunn for det hele ligger vårt mål om å se en rakrygget
kirke i hver nasjon. Vi vil hjelpe landets kirkeledere til å lede sin egen
varige vekst. En hjelpesetning har vært: hva vil skje hvis grensa stenges om
fem år? Det har pushet oss til å jobbe målretta og intenst med å bli ferdig i
tide.

Høsten er moden! Spørsmålet er hvordan få alt i hus på en
måte som gjør at nykristne blir disipler som gjør disipler som gjør disipler i
flere ledd. Hvordan det går kan du følge tett på IMI Internasjonal sin blogg:

11
.
9
.
2017

Kommentarer

Siste blogginnlegg