Er vi på vei til mer T-kryss? 

av
Terje Høyland

Etter lang tid med rundkjøringer, hvor en kan kjøre flere runder før man velger en av veiene videre, møter vi stadig oftere på t-kryss.

Mens rundkjøringer gir mange ulike valg og mulighet til stillstans, gir t-kryss to alternativer. Du kan ikke bli stående og lure forlenge før du skaper kø bak deg.

I vekkelsestider skjer det oftere enn før at vi settes på valg. Oftere enn før blir det mer svart-hvitt. Oftere blir mørket tydeligere og lyset sterkere. Mørket blir tydeligere rundt oss, men også i oss. I møte med et sterkere lys blir grumset, de ikke-så-nyttige mønstrene og de tomme vanene våre, utfordret. I møte med Lyset sa døperen Johannes: «Han skal vokse, jeg skal avta.» Det er en bønn for en tid som dette!

Vi settes på valg, vi kan i mindre grad enn før følge Jesus sånn delvis eller halvveis. Vi kan ikke lenger tjene flere herrer, vi utfordres på mange nivå til å velge.

Denne tida vil også avsløre fundamentet vårt, det vi har bygd vår tro og vårt liv på. Tro som ikke er solid vil svikte og trenge ny orientering. Tro som på en eller annen måte bygges på det vi selv kan prestere eller være for Gud vil ikke holde i stormen. Bare der hvor vi har tatt imot Guds kjærlighet og latt Han sette oss fri fra vår synd og vi underlegger oss Hans gode herredømme, vil det holde i stormen.

I en tid av vekkelse øker mørkets aktivitet. Våre venner i India erfarer at over 100 kirker er brent av radikale hinduer. I andre land må vennene våre flykte eller blir drept av radikale muslimer. Ikke tro at noen av dem er drevet av sin religion. De er drevet av mørket og mørket utnytter det religiøse som ikke har en personlig relasjon med Gud.

Også i andre land hvor forfølgelse ikke enda har fått fotfeste vil mørket merkes i form av økt trøkk. Mer uro, flere fristelser, mer meningsløshet, mer åndelige angrep. Det vil komme folk til våre møter som ber til mørket om at alt må mislykkes. Det vil kastes negative forbannelser på ledere. Våre svakheter vil møte tydeligere fristelser.

Et gudsforhold som er basert på at Guds beskyttelse innebærer at vi ikke møter motstand vil få trangere kår, mens en tro som vet at Gud aldri går fra oss selv når vi kastes til løvene, selv mitt i nederlag, midt i  stormen, vil kunne holde ut til vi får hjemlov.

Vi har litt for lenge tenkt at jorda er vårt hjem og at vi en dag skal forlate dette for å dra til himmelen. Det er motsatt, sier Bibelen: «Vi er i denne verden, men ikke av denne verden» og «Vårt borgerskap er i himmelen». Når vi får dette perspektivet leser vi Bibelen annerledes. Vi ser at midt i tro og oppdrag er det både gjennombrudd og lidelser.

T-kryss utfordrer til valg. Det dypeste valget er om å følge Jesus eller ikke.

Josva i det gamle testamentet oppsummerte et langt liv med: «Men jeg og mitt hus, vil tjene Herren» og «ingen av løftene Herren gav, slo feil». Var det et lett liv? Var det kun seier og gjennombrudd? Absolutt ikke! Men erfaringen av Guds trofasthet sto like fullt fast og bar gjennom lidelser og tøffe dager, gjennombrudd og suksess. En tro som er avhengig av at det ikke blåser mer enn bris, vil lettere blåses over ende når stormen kommer.

Trenger du å komme tilbake til t-krysset og velge troa på Jesus, ikke utfra hva du kan gjøre og presentere, men ut fra det Jesus presterte på korset og gjennom oppstandelsen fra de døde? Der viste Han seg sterkere enn all verdens mørke, all verdens negative krefter. Der triumferte Han over selve døden. Hans inviterer deg til å basere livet ditt på at det Han gjorde er nok, at det holder også i den siste stormen, da døden vil prøve å blåse oss over ende.

Velkommen hjem til Pappa Gud. I Han er det fred og frihet. En kjærlighet så dyp at det er ufattelig!

21
.
6
.
2023

Kommentarer

Siste blogginnlegg