Fokus?

av
Egil Elling Ellingsen

La oss være ærlige: 2021 har ikke startet slik vi ønsket oss, hverken personlig eller som menighet.

Vi var nok flere som håpet at et krafttak på slutten av 2020 skulle sette oss opp for færre restriksjoner og åpnere tider inn i 2021. I stedet har vi fått økende smitte, strammere restriksjoner, og mye uklarhet rundt hvilke utsikter vi har for de nærmeste månedene.

Enten man er urolig for egen helse, kjenner på usikkerhet rundt jobb og økonomi, eller er trøtt av isolasjon og sosiale begrensninger, må det være lov å sette ord på at en er lei nå.

Og samtidig: Det er nytt år, og en tid hvor vi gjerne setter retning og gir fokus for tiden som ligger foran. Hvordan ser det ut i en tid som denne?

De siste dagene har jeg både lest i Salme 1 om den som «grunner på Herrens lov dag og natt», og i Salme 2, som spør: «Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?»

2020 viste oss at vi mennesker i realiteten har langt mindre kontroll på ting enn vi i hverdagen har lett for å tenke. Men av de tingene vi har mulighet til å styre, om ikke fullt ut, så i alle fall i noen grad, er hva som får fylle tankene våre. Hva vi grunner på. Kanskje trenger vi å gjøre noen valg for hva vi vil grunne på i disse dagene? Hvilket fokus vi vil sette?

Det kan gå ned til helt konkrete, enkle ting som:

*  Skal jeg åpne alle møter med å si «dette er en spesiell tid?»

*  Eller innlede 90% av samtalene mine med «javel, hjemmekontor, eller?»

Eller skal jeg ta noen aktive valg på også å sette andre fokus?

Det kan handle om å aktivt velge takknemlighet, og å sette ord på de tingene en faktisk har å være glad for, selv om det også er utfordringer.

Det kan handle om hva vi velger å fylle oss med. Som jeg skrev om i siste bloggpost før nyttår har vi i 2021 invitert alle som ønsker til å være med å lese Bibelen på ett år. Responsen har langt overgått det vi så for oss, og i skrivende stund er drøyt 1950 mennesker blitt med i facebook-gruppen som er plattform for dette. Det er ikke for sent å hive seg med, om du ønsker!

Det kan selvsagt også handle om å vende blikket utover, mot andre. Hvem kan jeg ringe? Hvem trenger noen å gå tur med? Hvem skal jeg be for?

Ingen ber oss om å late som vi ikke er lei av Covid og restriksjonene som følger. Men vi har alle mulighet til å ta noen valg på hva som skal få være fokus når tonen settes for 2021. Og aller størst sjanse har vi for å lykkes, om vi får sette fokus sammen med noen andre. Derfor oppmuntrer jeg til å bruke de mulighetene som er til å holde kontakten med hverandre, og hjelpe hverandre til å holde fast i gode og byggende fokus for det nye året.

Godt nytt år, alle sammen!

9
.
1
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg