Gud er her

av
Geir Loftesnes

En sannhet med enorm kraft

Et utdrag fra talen til Geir Loftesnes "Å søke Guds ansikt". Se og hør hele talen her.

Vi snakker mye om Guds nærvær i denne menigheten. Det er en del av trekanten vi bruker for å forklare sentrale verdier i IMI: Guds familie, Guds godhet og Guds nærvær… Åpen himmels slagord er: møt Gud og bli forvandlet av Hans nærvær… bønnehuset har fått et fint kunstverk på veggen hvor det står ”et sted for guds nærvær”. 

Vi snakker om det, vi synger om det, vi ber om det, vi uttrykker dans, kunst, ord om det.

Visste du at det begrepet Guds nærvær ikke finnes i originalutgaven av bibelen. Det er rett og slett ubibelsk! 

Når vi oversetter Bibelen til norsk og bruker begrepet nærvær, er dette som regel bruk av ordet ansikt på grunnspråket. Dermed, når tekster bruker dette begrepet vil betydningen ofte være Guds nærvær. 

Gud gav et løfte til Moses om at hans panim ville gå med folket da de forlot Sinai (Ex 33, 14). Når flere av salmene sier noe om å se Guds ansikt, kan vi også forstå dette som å være i Guds nærvær. At Gud gjemte sitt ansikt ble også forstått som Guds fravær (Sal 13, 2; 27, 9; 44, 25). Så når jeg snakker en del om Guds nærvær handler det om Guds ansikt – å søke Guds ansikt.

Guds allestedsnærvær

Det er en opplest og vedtatt sannhet at den verdensvide kirke tror at Gud er allestedsnærværende. Vi har flere eksempler på dette også fra bibelen: Da Kong David syndet, prøvde han å flykte fra Guds nærvær, men konstaterte samtidig at det ikke var mulig å flykte fra Guds nærvær og fra Hans ånd – overalt hvor han gikk, var Gud der (Sal 139, 7-10.) Jakob, som senere ble kalt Israel, innså at han hadde vært på et sted Gud var og ikke visste om det selv (1.mos 28,16). Paulus talte til de athenske menn om at det er i Ham vi beveger oss, lever og er til (Apg 17, 27-28).

Gud er her

A.W.Tozer, en av mine favorittteologer, skriver i The pursuit of God at Guds allestedsnærvær betyr noe så enkelt som at ”Gud er her”. Gud er her! Disse ordene har fulgt meg og blitt en del av meg. Uansett geografi, fysisk tilstand, psykisk tilstand, åndelig tilstand: Gud er her. 

Som Paulus sier til de athenske menn som enda ikke tror (apg 17): "Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til…"

Gud er ikke fysisk nærmere et mennesket sammenlignet med et annet. Og, mine følelser knyttet til hvorvidt Gud er nær, eller ikke, blir totalt irrelevante! Det har ikke noe å si hvorvidt jeg er åpen for Gud eller ikke. 

Det er kanskje sant for meg at Gud er fjern – det oppleves sant – men det er ikke sannheten. Den objektive sannheten om at Gud er nær, trumfer min subjektive følelse eller holdning. 

Hvilke konsekvenser har det for oss om vi faktisk tror at det er sant – at Gud er nær alle steder. For det er en ting å vite at det står i bibelen og er sannheten. Men har det blitt sant for deg?

29
.
5
.
2017

Kommentarer

Siste blogginnlegg