Høyesterett avslår anken fra Arne Viste

av
Egil Elling Ellingsen

IMI-kirken er skuffet over at Høyesterett avslår anken fra Arne Viste. Situasjonen blir stadig verre for de 3000 lengeventende asylsøkerne.

-Vi er skuffet over at domstolene ikke går inn i selve saken og gir en begrunnet vurdering av forholdet mellom grunnlovens ordlyd om retten til arbeid, og ordlyden i Utlendingsloven. Vi er også skuffet over at regjeringen ikke griper muligheten til å rydde opp for flere hundre av de rettferdighetsløse, sier Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken, som har engasjert seg tungt i kampen for de lengeventende.

Livet på vent i 25 år

Saken gjelder en gruppe på anslagsvis 3000 asylsøkere som har fått avslag, men som i lang tid likevel har blitt værende i Norge. Mange av dem har hatt livet på vent i opptil 25 år.

I oktober 2019 ble Arne Viste dømt til ett års betinget fengsel for å ha gitt asylsøkere arbeid gjennom sitt bemanningsselskap Plog AS. I tillegg er Viste dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner, og til en inndragning av 1,4 millioner kroner.

Høyesterett har nå avslått anken, som gjør at dommen blir rettskraftig.

IMI-kirken har sammen med Arne Viste ikke kunnet være stilltiende til den massive presset disse menneskene blir utsatt for. Veldig få har reist ut av Norge. Tilstanden deres blir stadig verre når de holdes borte fra helsetilbud, mulighet til å forsørge seg selv og gjennom stadig flyttinger bort fra meningsfulle relasjoner i norske nærmiljø.

Uverdige forhold

- Vi har i vår egen menigheten person som har vært i Norge i 17 år, har omsorg for barn under ti år og som ikke omfattes av det nye regelverket regjeringen arbeider med å gjøre ferdig. Denne personen er en av mange som lever under uverdige forhold. Regjeringen gjør etter vår mening for lite for å rydde opp for mennesker som tynes til psykisk plager, til håpløshet og for noen av dem til selvmord. Det er etter vår mening ikke for sent å ta høringsuttalelser på alvor og endre dette slik at langt flere får mulighet til et verdig liv, sier Ellingsen, som fortsetter å støtte Arne Vistes sak.

- IMI-kirken gir Arne Viste full støtte. Vi inviterer hele kirke-Norge og alle som kjemper for rettferdighet, til å stille seg bak han og kampen for et verdig liv for de rettferdighetsløse, sier pastoren i IMI-kirken.

Arne Viste er tilgjengelig for pressen for å redegjøre for veien videre og bl.a  besvare følgende spørsmål:  Vil han nå stoppe driften eller risikere et års fengsel? Vil saken ankes videre til Internasjonale domstoler?  Hva er de personlige konsekvensene og hva driver han til denne kampen?  

Kontakt for pressen: Terje Høyland, tlf. 47279194

IMI-kirken har ryddet en øremerket konto for Arne Viste som du finner på #93846. Takk for din gave! 3000.34.00030 merk med «Arne Viste»

19
.
5
.
2020

Kommentarer

Siste blogginnlegg