Hun hadde ikke klippet seg på fem år

av
Martin Cave

Under en godhetsfestival fikk hun gratis hårpleie og var overveldet. Neste år ville også hun være med å spre godhet!

Kvinnen ble forandret. Små ting gjort i kjærlighet forandrer verden. Vi kjenner det fra våre egne liv. Det er bagatellene som skaper fred eller krig, produserer de forsonlige eller uforsonlige ordene mellom oss. Det er den lille tua som velter det store lasset osv. Og motsatt. Det skal så lite til for å gi nytt mot, nytt håp og nu selvtillit.

 

Hva betyr en gratis hårklipp mot livets mange, store og krevende utfordringer? En ordnet hage, et malt hus, gratis bilvask – det ikke viktigere måter å hjelpe på? Eller kaffekoppen til en kollega, de vennlige ordene eller tilstedeværelsen når livet buttet i mot. Kanskje, og kanskje ikke. Saken er at ingenting kan måles med godhet!

 

Godhet er kjærlighetens ytterside. Den er gratis, forventer ikke noe tilbake. Den synes, den erfares og den gjør noe med oss. For noen ble det hjelp over kneiken, nytt mot, håp, for andre ble det opplevelsen av å bli sett av et annet menneske.

 

Godhet er noe langt mer enn følelser og gode ord. Uten at kjærligheten erfares blir det bare stemninger. Her kan alle mennesker bidra. Vi tror at små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden og gjøre byen og landet vårt bedre å bo i. Kjærligheten sorterer ikke etter fortjeneste, hudfarge eller sosial status. Derfor er alle mennesker vår målgruppe, fordi vi alle trenger å erfare godhet. Godhet måles ikke etter fortjeneste.

 

Gjør vi det for å bøte på dårlig samvittighet? Nei, men vi har en drøm om at denne godhetens kraft skal gjøre noe med et samfunn som blir mer og mer krevende, upersonlig og truende.

 

Godheten har mitt medmenneske som mål. Den fremmende, den som ikke uten videre fortjener det eller ba om det, den vanskelige kollegaen eller naboen. Og kanskje ligger nettopp noe kraften der. Godheten er oppsøkende i sitt vesen.

 

Vårt forbilde er allmaktens Gud som en dag besluttet å møte mennesket med sin godhet. Betingelsesløst, raust og tilstrekkelig!

 

Baktanker og uedle motiver? Til tider klarer vi kanskje ikke helt å sortere, men den som erfarer godhet er ikke så opptatt med det rene hjertet som ligger bak... Kaffen var god den! La oss heller fokusere på godhetens mulighet for der å oppdage at godheten forvandler mitt eget sinn og mine holdninger. Og ved det forandre verden rundt oss!

 

Min drøm er å skape en bevegelse hvor godhet er normalen!

6
.
9
.
2017

Kommentarer

Siste blogginnlegg