Hva vi kan lære av Donald Trump

av
Geir Loftesnes

Overrasket over overskriften? La meg forklare

Flere av de største nyhetsmediene skrev tirsdag om Donald Trump sitt første kabinettmøte. Møtet startet med en presentasjonsrunde hvor hver enkelt kabinettmedlem også benyttet muligheten til å si anerkjennende ord om presidenten. ”Donald Trump avholdt tidenes rareste kabinettmøte”, skrev CNN og de norske mediene fulgte etter.

Men har vi noe å lære av Donald Trump?

Vi vet selvsagt ikke hva som ligger bak dette møtet. Har Donald Trump bedt medlemmene om å skryte av han eller var det et initiativ fra visepresident Mike Pence hvor de andre fulgte etter?

Det som er helt sikkert, er at mye er kontroversielt rundt presidenten i USA og det er flere sider ved hans karakter, lederstil og fokus som er problematisk ut i fra et kristent ståsted. Og kanskje var kabinettmøtet rart sett med historiske og kritiske øyne.

Men kanskje vi også kan la oss utfordre: Gir vi nok rom for anerkjennende ord i de settingene vi er i? I hverdagslivet, på jobben eller skolen, i familien eller blant venner? Vet menneskene rundt oss de gode ordene vi tenker om de?

Å gjøre rom for en anerkjennende kultur er noe vi i IMI har erfart er helt sentralt for å skape en god og trygg kultur – og det handler om at lederne går foran og er rause med gode ord i møte med andre. Bibelen snakker om at vi skal sett de andre høyere enn dere selv (Rom 12, 10).

I en eldre oversettelse står det at vi skal kappes om å hedre hverandre.

Det betyr ikke vi skal glatte over det som kan bli bedre, men det handler om å se gullet, se på hverandre slik Gud ser oss – og la det være utgangspunkt for relasjon og kommunikasjon.

Kanskje neste jobbmøte eller kollokviegruppe vi er en del av kan starte med en oppmuntringsrunde hvor vi setter ord på det gode vi ser i hverandre?

13
.
6
.
2017

Kommentarer

Siste blogginnlegg