Hvilke åndskrefter slipper du inn?

av
Terje Høyland

Hva skal få ha innflytelse over deg og ditt liv? Hvilke åndskrefter vil du åpne døra for?

I etterkant av det opprøret mot religioner som har pågått i tiår, oppstår det naturlig nok et vakuum. Det bestående har mistet innflytelse, den vestlige verden tror de vet hva gud er, men når de møter det åndelige mangler det oftere enn før en referanseramme for å skille de ulike åndskrefter fra hverandre. Da er det lett å havne i trøbbel.

Likedan har store deler av folket mistet evnen til å gjenkjenne religion når de møter det. At arrangementet med en sjaman i en kirke i Stavanger presenteres som selvutvikling er et av mange eksempler. På flyet fra Asia ser jeg vestlige som uten refleksjon har påført seg åndebånd rundt håndleddene. Disse båndene er dynket i åndskrefter av negativ art, men vi har mistet evnen til å forstå alvoret. Årets norske Grand Prix bidrag har som mål å hjelpe deg til å finne ditt åndelige dyr. Yoga er i mange tilfeller å tømme seg for stress, men få tenker på hvilke krefter man så er åpen for om man ikke bevist velger hvilke åndskrefter man slipper inn.

Fordi vi som folk tenker at religion er tull, et menneskeskapt redskap for å komme gjennom vanskelige dager, så står man ofte ubevisst i fare for å slippe inn åndskrefter som fremdeles er høyst aktive, selv om vi ikke regner dem som reelle.

Jeg får igjen og igjen gjennom den asiatiske kirke se hvor reelle disse åndskreftene er: Husker enda historien om den eldre dama som ikke kunne gå. Hadde vært lam i flere år.Hun var begynt å kjenne på at livet raknet som følge av redusert mobilitet og håpløsheten økte uke for uke. Det var som om hele livet var i ferd med å bli lammet. Et team fra kirka fant henne i landsbyen sin og fikk lov til å be for henne. Ingenting forandret seg. Det er da de oppdager åndebåndet hun har rundt midjen. «Kan du tenke deg å ta det av?» spør lederen av teamet. Ja, det kan hun. Etter en kort bønn får dama hele førligheten igjen. Kan det være fake? Nei, hele nabolaget er i sjokk over den positive endringen.

Denne historien er langt fra unik, men viser oss at det finnes gode og onde åndskrefter. I det du åpner for åndskrefter så vil du vite hvor de har sitt opphav. Er det fra en god kilde eller fra en ukjent kilde, ond kilde eller diffus kilde?

Den sjamanismen som holder folk nede i Asia er det samme som i Norge blir fremstilt som selvutvikling. Kirkene i Afrika og Asia vet veldig godt at sjamanisme ikke øser fra gode kilder. En utbredt metodikk er å bruke ånder av ulikt slag til å drive ut andre og mer alvorlige ånder. I en overgang kjennes det ut som om noe letter, men man har fremdeles gitt andre ånder ulik grad av innflytelse. I Asia inviterer mange inn en vennligere ånd som beskytter mot de mer ødeleggende. Mange av de som jeg har intervjuet setter ord på hvordan det som begynte med trygghetsfølelse gikk over i at ånden preget livet negativt med frykt, med vedvarende uro og utilfredshet. I noen tilfeller ble det som en skrustikke som litt etter litt ble strammet til.

Her er det meget viktig at vi hjelper hverandre til å ikke åpne døra før vi vet hvor åndskreftene kommer fra. Og husk de vil komme i en innpakning av helbredelse, velvære, indre fred, stressreduksjon, innsikt i sitt eget indre osv. Det er ikke innpakningen som kommer til å påvirke deg negativt, det er hvor dette har sitt opphav som bestemmer om du kjøper deg trøbbel eller reell fred.

Den eneste ånd som jeg har funnet som vil oss bare godt er det Bibelen kaller den Hellige Ånd. De andre ånder er i større eller mindre grad forurenset ånd som ikke bare bringer godt med seg.

Hva slipper du inn? Hva vil du gi innflytelse over deg og ditt liv? Hvilke åndskrefter vil du åpnedøra for?

10
.
4
.
2019

Kommentarer

Siste blogginnlegg