Hvordan takle store endringer?

av
Terje Høyland

Vi har vært sammen med vår globale familie i Bangkok. Noen står i vekkelse, andre møter forfølgelse. Og de møter det på akkurat samme måte!

12 ulike nasjoner kom nettopp sammen til Global Summit i Thailand nå i begynnelsen av februar. Fire av landene forteller om forfølgelse, flere av landene forteller om vedvarende vekkelse og gjennombrudd.

I Thailand f.eks har kirka plantet mer enn 2000 nye små og store felleskap under pandemien. Wow! 3-5000 av landets ledere samles denne uka til forberedelse av en samlet aksjon, hvor alle kirker innen 2028 skal starte minst en ny menighet per år. Målet er å passere 1 million kristne for første gang i landets lange historie.

I Kambodsja ble over 17.000 registrert som nye Jesus-disipler. Nesten 450 nye huskirker ble startet. Ungdomsbevegelsen IMPULS erfarer enormt mye trøkk fra ungdommer somvil leve for Jesus.

I verdens mest folkerike land er forfølgelsen systematisk mot alt som ikke er en del av Hindi-partiets vilje. Stadig oftere lynsjes minoriteter, kirker ødelegges, kristne slåes med stokker, kristne og muslimer drepes o.s.v.

Likedan i det mindre nabolandet på B. Her holder verdens største unådde folkegruppe til. De behandler de kristne dårlig. De fleste pastorer utenfor hovedstaden har blitt slått med stokker minst en gang av opprørte naboer. Flere er drept. Eller de blir bare borte. Ingen vet hvor de ble av. Midt i dette står våre venner frimodig frem med vitnesbyrdet om Jesus. «Det er lenge siden jeg var bekymret for mitt eget liv. Frykten har Gud tatt hånd om», forteller en av lederne.

På et eget seminar om å hvile midt i stormen forteller flere av dem om hvordan det å søke inn i Guds nærvær ble en nøkkel for å håndtere stormens uforutsigbarhet. «Jeg kom til årets Summit med frykt,» fortalte en kirkeleder. Han kommer ut fra borgerkrigen i M. Vi gikk fra demokrati til fryktvelde på kort tid. Han forteller at det var lett å miste kallet som pastor av syne, når uretten inntraff, lett å hate de som står bak overgrep av verste sort, de som har fratatt landet sin frihet. Når vi den første morgenen satte av tid i Guds nærvær kom Gud nær og berørte slik at frykten slapp taket.

Vi er nå over 1800 personer fra over 50 nasjoner som leser Bibelen på et år. Ufattelig interessant å høre refleksjoner, spørsmål og undringer fra ulike deler av verden. Ikke for sent å henge seg på!!! Poenget er ikke nødvendigvis å lese alt, men å unne seg selv mer bibel i hverdagen. Akkurat nå følger vi Job sin historie. I første kapitel går han fra å «ha alt» til å miste alt unntatt sitt eget liv. Hva gjør han da?

1.      Han sørger  

2.      Han kaster seg ned på bakken og tilber Gud

Viktig å se at han gjør begge deler, sant menneskelig gir rom for hva tapet gjør med ham og at han samtidig, i mangel av å forstå, i mangel av å vite hva han skal gjøre, søker inn i Guds nærvær. Det samme ser vi Maria gjør. Hun har mistet sin bror Lasarus og Jesus brukte lang tid på å innfinne seg. Alle sørger. Maria, i mangel av å forstå, løper til Jesus og kaster seg ned for hans føtter. Der blir hun liggende med alle sine undringer, sin anklage, sin håpløshet.

I møte med store endringer, både vekkelse og forfølgelse, ser dette ut til å være et triks i boka og viktig å notere seg: søk inn til Gud. Han er raus med sitt nærvær i vår tid. Når vi velger å være stille sammen med Gud, så snakker Gud villig, så viser han seg som den som er og som har alt det vi trenger. Også når svar drøyer eller uteblir. Også når plutselige endringer eksponerer oss for hat og frykt. Også når vi står på bar bakke etter å ha mistet mye.

Vi inviteres inn for å bli fylt av Guds ånd og fylt av Guds ord. Både når vi skal forvalte vekkelse og når vi skal håndtere forfølgelse og sterk motstand, så er og har Gud det vi trenger.

10
.
2
.
2023

Kommentarer

Siste blogginnlegg