Jesus snakker khmer

av
Steve Bruns

Selvsagt gjør han det. Jesus snakker hvert språk og dialekt som finnes. Men hvorfor ble jeg overrasket da dette gikk opp for meg?

Jeg hadde reist til Asia flere ganger for å starte og lede Agenda1, der vi går sammen med lokale menighetsledere og hjelper dem til å bygge misjonale menigheter. Jeg hadde holdt mange undervisninger og prekener som var blitt oversatt til både khmer og thai. Jeg var veldig opptatt av å gjøre meg forstått, og det var ikke alltid like enkelt. Jeg husker med gru den første samlingen i Thailand da det gikk opp for meg at tolken ikke hadde peiling på hva jeg snakket om. Jeg kjenner ennå hvordan den lyse blå skjorten min var blitt mørk blå, gjennomvåt av svette.

Men så en dag satt jeg der i en kirke ute på landsbygda i Kambodsja og hørte på vår medarbeider Chakreya undervise på khmer. Hun hadde hørt meg undervise om det samme flere ganger, forstått hjertet i budskapet og gjort det til sitt eget. Jeg kjente igjen hennes tegninger på tavlen og fulgte med på bibelversene hun leste. Jeg så hennes engasjement og responsen fra tilhørerne.

Da gikk det opp for meg: Hun trenger ikke meg. Jesus snakker khmer!

Det var både en glede og en utfordring for meg å høre budskapet formidlet fra khmer til khmer, uten behov for et mellomledd. Det betyr at de kan forstå det og gi det videre på et helt annet nivå. Men så mister jeg også kontrollen. Har de forstått det riktig, slik jeg har tenkt?

Vi vil alltid forstå virkeligheten ut fra vår egen kultur. Vårt perspektiv avgjøres av vårt ståsted. Men problemene kommer når vi forventer at alle andre skal ha det samme perspektiv som oss. Og jeg innrømmer at når jeg underviser menighetsledere i andre land, vil jeg at de skal tenke slik jeg tenker. Men i hvor stor grad er dette mulig?

Alle som tror på Jesus vil ha sitt eget bilde av han. Det var et lite sjokk for meg første gangen jeg så bilde av Jesus som asiater. Jeg tenkte: Det er ikke slik han ser ut! Men hvor kommer mitt bilde av Jesus fra? Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det skal vel ikke være slik at hvert enkelt av oss skal skape Gud i vårt eget bilde? Gjennom historie kan vi se hvordan forskjellige bilder av Gud har ført til splid og konflikt. Men vi kan også se hva det er som samler: Jesus! Ikke våre bilder av Jesus eller vår teologi. Det som samler er den levende Jesus, vår Herre og Gud. Han er større enn både våre bilder og vår teologi.

Jesus er det levende Ord. Han kan tale direkte inn i menneskes hjerter uten behov for tolking. Når Jesus sa i Lukas 11 at høsten var moden, snakket han om mennesker på de stedene han ennå ikke hadde besøkt som allerede var klar til å ta imot han. Vi ser hvordan Jesus taler til mennesker i dag som aldri har hørt om han, bl.a gjennom drømmer og syner.

Når vi sliter med å sette oss inn i perspektiver til folk i andre kulturer og når vi vet at Jesus allerede taler til disse menneskene, kan vi spørre: Hvorfor trenger vi å reise til andre land? Er det behov for misjonærer? Svaret er ja! I vårt arbeid, ser vi hvordan ny læring og forståelse oppstår nettopp i møtet og samspill mellom ulike kulturer. IMI kirken sitt internasjonale arbeid skjer alltid i samarbeid med lokale, nasjonale kirker. Vi ønsker å istandsette dem og hjelpe dem til å lede sin egen varig vekst. Vi leter etter gull som Gud har gitt dem og deler sentrale bibelske prinsipper og nyttige verktøy som har hatt betydning for oss. Men vi har skjønt at det vil alltid være en toveis læring. Gud har også gitt dem perspektiver som vi trenger. Vi lærer fra dem og de lærer fra oss.

Jesus har alltid hatt et internasjonalt perspektiv. Han visste at han var oppfyllelse av Guds løfte til Moses:

i deg og din ætt skal alle slekter på jorden velsignes. 1. Mos 28,14b

Nå i påsken, minnes vi om at han døde og stod opp for at alle mennesker på jorden kunne bli frelst og gjenforent med Gud.

Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Johannes 12:32

Hans budskap til disiplene og til oss var å gjøre alle folkeslag til hans disipler (Matteus 28,19).

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Apostlenes gjerninger 1:8

Vi vil være med på det som Gud gjør, helt til jordens ender. Blir du med oss?

23
.
3
.
2018

Kommentarer

Siste blogginnlegg