Kan du hjelpe meg å finne gaven min?

av
Egil Elling Ellingsen

Se Guds gaver i hverandre

-    Hm…Det har jeg egentlig aldri tenkt på…

Replikken falt midt i en spennende samtale jeg var en del av forrige onsdag. Vi satt rundt spisebordet hjemme i stua vår, og hadde samling i huskirka. Etter en god kveldsmat, og deling av oppmuntrende historier om det Gud gjør, var det tid for å begynne å snakke om høstens fokus i IMI-kirken: Kroppsbygger.

I denne serien tar vi utgangspunkt i at Paulus skriver; «Til hver enkelt av oss er nåden gitt»(Ef 4,7). Til hver enkelt av oss?! Det må bety sånn cirka alle. Deg og meg også. Noen vers senere konkretiserer Paulus i fem forskjellige nåder, eller gaver: Apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer.

For flere rundt bordet var disse fem nokså nye begreper. Så vi begynte litt breiere: Med dette at hver enkelt av oss har fått noe lagt ned i livet vårt. Som vi kan velge om vi vil ta æren for selv, eller anerkjenne Han som la den ned i oss. Vi tok en runde, og utfordret hver enkelt på å selv si noe om hvilke gaver en tror Gud har gitt en. Og så fikk resten mulighet til å bekrefte, eller utdype.

Frimodigheten stiger

Det var da replikken over kom. For noen var det en uvant tanke, og vanskelig å skulle si ut. Men med hjelp av fellesskapet fant vi fram til noe alle sammen. Og ved hjelp av fellesskapet fikk noen av oss bli oppmerksom på ting vi ikke før hadde tenkt.

En sa: - Jeg ender ofte opp med å være den som viser folk hvordan ting skal gjøres på jobben. Egentlig med barn også.

Da var det lett å replisere: - Kanskje det kan bety at du har noe av læreren i deg?

En annen hadde historikk på å bli sint og opprørt over urett som var gjort mot andre. Dette hadde ledet til handlinger vedkommende ikke er så stolt over. Men hva om det egentlig er noe av profetens hjerte, som bare trenger hjelp til å bli uttrykt på andre måter?

Hvis målet er at du og jeg skal bli oppmerksomme på hva Gud har lagt ned i livet vårt, slik at vi i neste omgang kan bli frimodige på det, så trenger de fleste av oss hjelp. Det er i alle fall min egen historie. Og jeg så det igjen rundt bordet denne onsdags kvelden. Hvordan frimodigheten steg, når noen andre kunne hjelpe med å se, reflektere og si ut det en ser i hverandre.

Test deg selv

Denne høsten bruker vi også en liten test som en hjelp til å reflektere over hvilken av disse fem som kommer sterkest til uttrykk i ditt liv. Hvis du er komfortabel med engelsk, kan du ta den digitalt på http://www.fivefoldsurvey.com, hvis du vil ha den på norsk, kan du få den i papirformat hos IMI-kirken. Det er ingen vitenskapelig utformet test, men et redskap som kan hjelpe deg å reflektere.

Og refleksjonen bør du inkludere noen andre i. Huskirka, familien, venner. Vi trenger hverandre, når vi skal oppdage hva Gud har lagt ned i livet vårt.

18
.
9
.
2019

Kommentarer

Siste blogginnlegg