Kjære kristne mor og far

av
Solvår Angeltveit & Bjørn Wang

Har du hatt en god prat med tenåringen din om meningen med livet, om Guds hensikter, kall og ledelse?

Den direkte årsaken til denne vinklingen er nedgang i søknader til bibelskolene våre. Det har gått jevnt og trutt ned siden skoleåret 16/17. Da var det 1027 elever fordelt på landets 20 bibelskoler, når en regner dem som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Nå er tallet 751. Det er over 25% nedgang på fem år.

Denne nedgangen kan selvsagt skyldes mange ting. Vi kan ikke skylde på koronaen, selv om vi alle vet at det gjennom pandemien har det vært få møteplasser, lite med konferanser og vanskelig å møte aktuelle søkergrupper. Noe har også med innstramming av antallet utenlandske søkere å gjøre. Her har myndighetene satt et tak på 10% av godkjent elevtall, for at det skal være likt som ved folkehøgskolene. Likevel mener vi det er flere grunner.

Kan det være at et år på bibelskole blir sett på som et tapsprosjekt, rent økonomisk? I stedet for å studere til et yrke, bruker ungdommen over 100.000 kroner på et år som gir lite tilbake i form av høyere lønn eller fin tittel. I tillegg får du jobba ett år mindre før du blir pensjonist. Jeg har snakka med kristne foreldre som helt oppriktig mener at dette er sløsing, at en får lite igjen. Kanskje dette da også påvirker praten rundt middagsbordet? Foreldre stiller ofte spørsmål som: Hva skal du bli? Hvor skal du studere? Hvilke karakterer får du? Kommer du inn der du vil?

Vi mener at et år på bibelskole er en god investering uansett hvilken utdanning en tenker videre. Ofte er det også en hjelp til å lande veien videre i valg av yrke. Det er jo også mange som uansett skifter utdanningsløp i løpet av årene på universitet eller høyskole. Om de brukte det året på bibelskole til å velge veien videre, kan en få med seg mange verdifulle erfaringer. Erfaringen fra Acta er at mange kristne ungdommer uttrykker at ungdomsskole og videregående har vært år hvor trua så vidt overlever. Et år på bibelskole hjelper mange til å møte studenttilværelsen bedre rustet, blant annet fordi de får lande i sin egen tro. De får kunnskap om Gud, får erfare Gud og får støtte og utfordringer i fellesskapet.  

Så tilbake til spørsmålet. Hva om ditt barn eller barnebarn vil ta et år på bibelskole? Hvordan vil den samtalen forløpe? Vi må gjerne problematisere det, men hva om vi kunne investere i det eller i alle fall støtte det? På den måten kan vi være med på å bygge tro i unge mennesker, som igjen gjør at vi er med og bygger samfunn og kirke. Et bibelskoleår kan bevisstgjøre ungdom på at de ikke bare er en del av et samfunn, men at de kan være med og prege det. At de er ikke bare en del av en kirke, men de er med og preger den. At de ikke bare skal bli en del av en arbeidsplass, men være med og prege den.

Acta bibelskole tar nå opp studenter til sitt 30. kull. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på www.actabibelskole.no.

5
.
5
.
2022

Kommentarer

Siste blogginnlegg