Kraften i enhet

av
Kjartan Sørheim

Hva skjer når man setter sammen lederskap fra 10 ulike menigheter fra samme by i samme rom i en felles prosess over tre dager?

Dette testet vi ut da vi i november startet opp Agenda 1 Sandnes. Hvordan det gikk? Her er to av flere overveldende tilbakemeldinger:

”Nesten magisk når så mange menigheter lytter sammen til Guds misjon for byen vår: Murer faller og Guds rike får større rom!”. Vidar Mæland Bakke, prest i ByMenigheten (Dnk)

”Jeg opplever det stort når vi som ledere kan dele styrker og svakheter og stå sammen istedenfor å konkurrere. Veldig spennende helg og gleder meg til fortsettelsen!”. Lars Kristian Heggebø, pastor i Sandnes Frikirke

Agenda 1 er et nettverk av nærmere 300 menigheter som samles i ulike lærefellesskap på kryss og tvers av oppgåtte konfesjonelle skillelinjer. Prosessen man gjør sammen bygger ikke på hvor man kommer fra, men hvor man vil. Det handler ikke om å bli like, men om å løfte frem de ulike kvalitetene i hverandre.

Med dette som inngang får Agenda 1 Sandnes lov å romme et bredt spekter av byens menigheter; Sandnes Frikirke, Riska Frikirke, ByMenigheten, Sandnes Baptistmenighet, IMI Sandnes, Klippen Sandnes, Fredheim Arena, Bogafjell menighet, Familiekirken og Salem Ganddal.

Med respekt for våre ulikheter vektlegger vi dette å relatere oss sammen fremfor å organisere oss sammen. Våre samlinger har ingen dødtid, men rikelig med kvalitetstid. Vi bruker vår tid opp mot Gud, inn i våre respektive ledergrupper og ut mot hverandre i kaffedrøs og aktiv gjensidig læring.

 

Den positive bivirkningen

Ut av dette klinger altså vitnesbyrdet om at ”murer faller og Guds rike får større rom”. I en prosess som primært sikter mot å forløse det gudgitte potensial i den enkelte menighet, så kan dette trygt kategoriseres som en positiv bivirkning.

Skjønt, å betegne erfaringen av kraften i enhet fortjener neppe betegnelsen ”bivirkning”. Når Jesus ber for sine etterfølgere i minuttene før han blir lagt i lenker så er nettopp enhetsperspektivet et drivende motiv. Inn mot vår histories klimaks så ber Jesus følgende:

”Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg”. Joh 17,21.

Jesus er opphavsmann til både mangfold og enhet. Vi som er hans etterfølgere har et kall til å reflektere dette inn i den byen og den verden vi er en del av, ”for at verden skal tro…”. Konsekvensen av det motsatte er alvorlig.

Takknemligheten over Lars Kristian sitt vitnesbyrd er derfor stor, at Agenda 1 kan fasilitere et sted der ”ledere kan dele styrker og svakheter og stå sammen istedenfor å konkurrere”. Vi ser også frem til fortsettelsen!

18
.
12
.
2017

Kommentarer

Siste blogginnlegg