Kristen-nerding eller kroppsbygging?

av
Egil Elling Ellingsen

Mangfold er en forutsetning for modenhet.

De neste 10 ukene skal vi i IMI-kirken dypdykke i fem ulike gaver Paulus skriver om i sitt brev til de kristne i Efesos: Lærer, Hyrde, Evangelist, Profet og Apostel. Ved første øyekast kan dette høres ut som kristen-nerding på absolutt øverste hylle. Grave seg ned i fem litt snodige uttrykk fra noen vers i et lite brev helt mot slutten av Bibelen? Lukter ikke akkurat relevans hele veien til talerstolen.

Og like fullt: Vi tror dette skal bli kjempespennende, og bygge opp både den enkelte og menigheten som fellesskap - derav tittelen Kroppsbygger.Hvorfor det? Den lange versjonen kan du høre på IMI-kirkens podcast fra sist uke. Her får du en kortvariant av tre grunner:

1)   Frimodighet.
Paulus skriver: «Til hver enkelt av oss er nåden gitt» (Ef 4,7), før han kobler dette til disse fem gavene. Til hver enkelt! Alle disse fem er en refleksjon av sider ved Jesus. Og alle har vi fått nåde til å reflektere Jesus i våre omstendigheter. Men det kan se litt forskjellig ut, det som er lagt ned i den enkelte av oss. Ved å gjenkjenne det Jesus har lagt ned i vårt liv, og få større forståelse for hva det innebærer, kan du og jeg bli mer frimodige på å leve det ut i vår hverdag. Både i menigheten, og i samfunnet.

2) Modenhet.
Paulus skriver at når «vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn», blir vi «det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde» (Ef 4,13). En menighet som skal gi et fullvoksent uttrykk av Jesus i denne verden, trenger å romme alle de fem gavene som er omtalt. Sammen blir de Jesus. Skal det skje, må vi lære oss å verdsette de som har fått en annen nåde enn oss selv.

Ronald Rollheiser sier det slik: «We are mature when we define ourselves by what we are for rather than by what we are against. The capacity to praise more than to criticize defines maturity.»

Når vi er utrygge på hvem vi selv er, blir det lett at vi setter pris på de vi kjenner oss igjen i. Men hvis du har en lærernåde, men kun kan sette pris på andre lærere, så kan du være full av kunnskap, men du er fortsatt umoden. Har du en profetnåde, og kun trives rundt andre av samme slag, kan du være svært så åndelig, men du er fortsatt umoden.

Når vi vet noe om hvem vi selv er, og hvilke gaver vi bærer, vet vi og noe om de styrker og begrensninger som ligger i det. Da er det også lettere å sette pris på de som bringer noe annet til fellesskapet, og sammen bidrar til å uttrykke Jesus for denne verden.

3) Bygge
. Nåden er gitt til deg, men tenkt for fellesskapet. Det er i samspill med andre det Jesus har lagt ned i deg, kommer til sin fulle rett. Den store muligheten i å se disse gavene vokse fram i en menighet, ligger i at relasjon blir basen. Uten relasjon, er de tvert imot en oppskrift på krangel. La oss si at du har en lærerutrustning: Det er storforskjell på om du bruker den til å sparke bein på nye initiativ som vokser fram, ved å påpeke alle feilene, eller om du bruker den til å hjelpe det nye initiativet til å lykkes - ved å bidra med det perspektivet du sitter på.

Derfor har høstens tittel - Kroppsbygger - dobbel bunn.Håpet er å se at du blir bygget, til større frimodighet på og innsikt i det Jesus har lagt ned i deg. Og samtidig at kroppen bygges, ved at flere lar sin gave hjelpe menigheten til et modent og mangfoldig uttrykk av Jesus i byen vår.

Velkommen til å bli med!

29
.
8
.
2019

Kommentarer

Siste blogginnlegg