Mens vi venter på dommedag

av
Terje Høyland

Fredag 18. oktober er det første dommedag i Arne Viste saken. Det må jo bare bli seier, eller....?

Det er i hvert fall tre ulike utfall jeg kan se for meg:

1. Dom uten refleksjon rundt grunnloven

2. Dom som avviser at grunnloven har relevans

3. Dom som våger å reflektere rundt motstrid mellom grunnlov og Utlendingsloven

Mange som har fulgt Arne Viste sin kamp for de rettferdighetsløse, har den siste uka satt ord på at dommeren er nødt til å velge vei nummer tre. Det tenker jeg vil være gledelig, men oppsiktsvekkende. Alt for mange ganger har jeg sittet i tingretten og kjent på at dommeren stilte gode og årvåkne spørsmål. Jeg har virkelig opplevd at dommeren fulgte godt med og at vår side gav et glimrende innblikk i hva saken dreide seg om. Alt for mange ganger har jeg blitt overrasket over en dom som nærmest er blottet for alt det forsvaret gav inn av momenter.

Et annet aspekt er at de færreste dommere på tingrettsnivå har erfaring med å vurdere grunnloven. Det er muligens i Lagmannsretten en litt større sjanse for en reell vurdering av grunnlovens ordlyd og forarbeidene fra 1954 og fra revisjonen i 2015. Men det er mulig at det er først i Høyesterett at man kan si noe om hvordan vår viktigste lov er forpliktende for Utlendingsloven.

Det er all grunn til å tro at staten ikke vil ha saken helt til topps. Et tap for dem i lagmannsretten blir derfor full krise. Da må de enten anke det til høyesterett eller la dommen bli stående og rettskraftig.

Et tap på fredag er derfor av liten betydning. Sier nok mest noe om at dommerne ikke har nivået som skal til. Vei 1 og 2 er derfor mest sannsynlig. Ingen kan ta dem på det og det blir uansett anket av en av partene.

Men skulle det bli seier og en dom med refleksjon rundt grunnloven, da er det alt annet enn forventet og det vil bli opp til staten om de våger å ta det videre. På dette nivået kan de prøve å minimere skaden fordi de bare tok 15% av omsetningen. De kan prøve å kjøre en ny sak i neste omganghvor de er litt mer forberedt. Det var til tider flaut å høre Økokrim og politivitner strekke i overkant mye i sannheten for gi et negativt bilde av Arne Viste. En ny sak kan nullstille litt av dette rotet de skapte for seg selv. En aktor som hadde få spørsmål og som måtte ty til å skape negative og hypotetiske bilder av kriminelle bakmenn gjennom sin egen høyt-tenkning, bør være lett gjennomskubart for erfarne dommere.

Men igjen, jeg har blitt overrasket og skuffet alt for mange ganger til å tro at våre tre dommere vil våge å påpeke dette i sin dom. Fredag 18. oktober kl. 10 forkynnes den første dommen i Arne Vistes kamp for de rettferdighetsløse.

14
.
10
.
2019

Kommentarer

Siste blogginnlegg