Mitt eller Bibelens gudsbilde?

av
Egil Elling Ellingsen

Når du endelig har kommet deg gjennom alle fem mosebøkene, bare for å oppdage at fortsettelsen er enda mer utfordrende!

Dette året har IMI-kirken invitert alle som vil til å være med på å lese gjennom hele Bibelen på ett år. Nøyaktig hvor mange som er med har vi ikke oversikt over, men det er drøye 3000 medlemmer i facebookgruppa vi bruker som plattform, og mye aktivitet i kommentarfeltet på de daglige refleksjonene.

Kanskje har dette initiativet vært ekstra viktig akkurat i år? Når pandemien har tatt bort mye gudstjenester og andre møtepunkt i kirka, gis vi en ekstra mulighet til å fokusere på vår egen tid med Gud og Guds ord. Ut av dette ser vi også at det kommer en form for fellesskap. Mange har kommentert betydning av samtalen om tekstene som foregår i facebookgruppa.

Like etter påske snakket jeg med en av lederne i Bible Project, Mike McDonald. De lager noen fantastiske ressurser for å forstå Bibelen, som vi også bruker flittig i vårt prosjekt. Og det er en stor glede at mange av disse videoene nå er i ferd med å komme på norsk. Noe av det spesielle med Bible Project er også at det brukes av kristne i så mange ulike kretser og strømninger. Ofte begrenses slike ressurser til noen leirer. Og mye av splittelsen mellom kirkelige sammenhenger kommer fra uenighet om hva Bibelen sier i forskjellige spørsmål.

Jeg spurte McDonald hva han trodde var årsaken at så mange likevel bruker Bible Project. En del av svaret han gav var: - Jeg tror at når vi faktisk møtes rundt Bibelens historie, og ikke alle diskusjonene rundt, så er det noe som kan samle oss, mer enn å splitte oss.

Kanskje er det dette vi får erfare når mennesker som ikke uten videre kjenner hverandre, finner fellesskap i daglige tanker om tekstene vi sammen leser?

Men noe er også utfordrende. Særlig i Det gamle testamentet er det tekster som både krever flere tusen års kulturelt sprang, men også gir bilder av Gud som for mange er utfordrende. 1. Mosebok har mange spennende historier, og 2. Mosebok begynner med den fascinerende historien om Moses. Men så røyner det på for mange når mosebøkene fortsetter med mye lover og bud som synes veldig fjernt fra Norge 2021. Derfor er det for mange en merkedag når alle fem mosebøkene er unnagjort, og en er klar for nye muligheter. Er ikke Josva han med det flotte «vær modig og sterk» verset? Dette må bli bra!

Men så opplever mange at det ikke blir så bra. Det blir tvert imot verre. Det kommer groteske skildringer om utrensking av hele folkegrupper når Israel inntar landet de er lovet. Og fortsetter inn i Dommernes bok med historier som inkluderer en bruk av vold som ryster mange. Hvordan skal vi forholde oss til dette?

En sa det slik: «Når jeg leser disse tekstene, er Gud så mye jeg skulle ønske han ikke var.»

Å forklare disse tekstene, og løse spenningen som oppstår, er det ikke så mange av oss som klarer. Men det vi kan gjøre, er å hjelpe hverandre til å reflektere over, og kjempe med tekstene. Derfor tar vi innimellom en prat med folk som kan gi hjelp til å reflektere. Nylig satte vi oss ned med Bjørn Wang fra HLT Stavanger, og snakket nettopp om disse tekstene i Det gamle testamentet.

Bjørn fortalte om hvordan det helt fra tidlig tid har vært de som ønsket å fjerne noen av disse bøkene fra Bibelen, eller tok til orde for en rent billedlig tolkning. Men Bjørn ga også et viktig perspektiv: Bibelens bilde av Gud har paradokser. Han er hellig og kjærlig. Han er streng og mild. Han er dommer og frelser. Eller som C.S Lewis sier det i Narniabøkene: Han er god, men han er ikke tam.

- Hvis vi tar bort paradoksene i Gud, så sitter vi igjen med et Gudsbilde som reflekterer oss selv, og ikke motsatt. Jeg tror Det gamle testamentet er et viktig korrektiv til å skape egne gudsbilder, sa Bjørn.

Det er godt for oss å ikke begrense bibellesingen vår til de «enkle» tekstene, men å la de krevende tekstene få bygge et slitesterkt gudsbilde. Men det er også godt å gå denne vandringen sammen med noen andre, så vi kan hjelpe hverandre til å se mer av hva tekstene gir og hvordan vi kan forholde oss til dem.

Ta gjerne en kikk på samtalen med Bjørn her.

14
.
5
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg