Motbør på å gi?

av
Terje Høyland

Ikke før har en bestemt seg for å øke givertjenesten så ramler det inn med regninger og uforutsette utgifter!

Penger er en av de sterkeste kreftene som styrer oss og samfunnet rundt oss. Tidsbruken preges mye av innkjøp og fokus på å kjøpe og bruk/vedlikehold av det vi allerede har kjøpt. Raushet får motbør inni oss og det skal bevisste valg til for å bryte fri. For min del har det å gi bort 10% av inntekten min idet lønningen kommer på konto gitt meg frihet i forhold til pengenes makt. Det er blitt gøy å gi bort til andre. Aldri har jeg manglet noe. Det skaper takknemlighet!

Samtidig legger jeg merke til en annen slags motbør idet en tar steg i å gi bort mer. Det skjer så ofte at jeg mistenker at det er nyttig for flere å se inn på:

Ikke før nye, modige valg om å gi er tatt, så begynner det. Det rauser inn med motløshet i form av uforutsette regninger. De første gangene det skjedde var det overveldende, idag tar jeg det som et godt tegn på at jeg er på rett vei.

Likedan erfarer vi det når vi tar modige valg i IMI internasjonal. For ti år siden startet Agenda1 opp med ni menigheter. På tiårsdagen er det nå blitt til ni nasjoner og 400 menigheter verden over. De gjennombruddene vi har sett det siste året er helt nydelig og fantastisk, men utfordrer struktur og økonomi. Vi har aldri manglet noe, Gud har alltid sørget for oss. Derfor er vi rolige for at vi også klarer å finne faste givere og partnere til de 1,5 millionene som vi trenger for å forvalte det Gud gjør. Vi har fått fred og profetiske ord fra mange hold om at Gud vil sørge for oss og vi omfavner det med hele oss, selv om vi kjenner på risiko.

Det er da det skjer igjen. For flere av oss på teamet raser det inn med uforutsette utgifter. Det er så voldsomt at jeg bare må smile. Det ordner seg alltid når man puster litt og ser på ulike løsninger, men det som før slo meg ut, skaper nå tro og fred. Det er som om det sendes en bekreftelse på at vi kommer til å lykkes også når vi må øke inntektene mer enn noen gang før.

Vi har sett det igjen og igjen. Da alt tok av i Kambodsja gikk vi fra 350-400.000 kr til dagens to millioner i inntekter. Mange flotte partnere og menigheter og bedrifter ville være med å se Kambodsja vende hjem til Jesus. For hver gang vi har gått inn i ny vekst har Gud gitt oss partnere som sørger for økonomien. Vi er så takknemlige for alle dere som har gjort gjennombruddene i Thailand og Kambodsja mulig, år etter år!

Det står kamp om hvordan vi bruker pengene våre. Penger har makt til å bli som en gud for oss. Det forklarer mye av motstanden når du og jeg velger å bruke pengene på uselviske måter. Da mister pengeguden makt i våre liv og trives dårlig med det. Motbør overrasker ikke, har ikke lov til å stoppe oss og mister taket når vi ikke bryr oss nevneverdig om pengegudens dødskramper som ofte kommer.

For min del er det også til stor hjelp å være en del av en raus familie. IMI-familien er helt vill på å velsigne andre. Hvert år gir vi bort kollekter på over to millioner.  Det inspirerer og hjelper gjennom de tidene da motbøren prøver å stoppe viktige og riktige valg. Det er så vanvittig gøy å forandre verden med pengene våre og se at folk får nytt håp. IMI-familie, Takk! Takk! Takk!

Alltid plass til flere:

Lyst til å bli med? www.imikirken.no/gi gjør det lett å øke eller starte opp givertjeneste!

5
.
2
.
2019

Kommentarer

Siste blogginnlegg