Ny profetiskole og helbredelsesskole vekker oppsikt

av
Maria Gotuholt Lunde

I april fikk ACTA to nye studietilbud godkjent av Utdanningsdirektoratet. Nå kan man få stipend/lån for å be for syke og høre Guds stemme

I dagens landskap blant kristne i Norge virker det til at tema som profeti og helbredelse vekker oppsikt. Kanskje er det vanskelig for noen å vite hvordan de skal forholde seg til disse temaene? Noen har gjerne hatt dårlige erfaringer i møte med dette, og for andre er dette gjerne fenomener de er helt ukjente med. Blant ikke-kristne virker det til at det er statsstøtten til studietilbudene, og ikke nødvendigvis profeti og helbredelse i seg selv, som vekker mest oppsikt. Kanskje har dette en sammenheng med at flere og flere i vårt samfunn søker til det nyreligiøse og trekkes mot opplevelser av overnaturlig karakter, mens dette i mange kristne miljøer er et ikke-tema. 

Ser vi derimot nærmere på Jesu liv kan vi se at disse fenomenene ikke var ukjente for ham, men var noe som fulgte tjenesten hans. Når Peter skal fortelle den romerske offiseren Kornelius og gjestene hans om hvem Jesus var sier han: ”Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.” (Apg. 10,38). Jesus vakte oppsikt i sin samtid når mennesker ble helbredet og satt fri fra onde ånder. Han viste også sjokkerende godhet mot mennesker som ble sett ned på i samfunnet. Han talte profetiske ord til en kvinne som var vanskeligstilt både fordi hun var kvinne, og på grunn av folkegruppen hun tilhørte. Jesus brøt med religiøse, sosiale og tradisjonelle normer for å nå inn til mennesker med budskapet om at Guds rike hadde kommet nær. Lignende tegn fulgte også apostlene og de første kristne, og Jesus sa selv: ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.” (Joh 14,12). 

Til høsten starter de nye studietilbudene opp og ACTA bibelskole inviterer nå søkere til å bli med i pionerkullene til både Acta Profetiskole og Acta Helbredelsesskole. Skolen drømmer om at dette skal bli et tilbud for mennesker som ønsker å følge Jesu eksempel i både ord og handling. I Norge i vår tid tar flere og flere avstand fra den kristne tro og stempler den som utgått på dato. Hva hvis kirka møtte den åndelige lengselen som mange i Norge har, og ga mennesker en mulighet til å se at Jesus er levende og tilgjengelig i dag? Skolen drømmer derfor om at tilbudene skal utruste mennesker til å demonstrere at Guds rike er nær gjennom bønn for syke og ved å dele profetiske ord. Skolen ønsker å gi et tilbud til mennesker som ikke er redde for å bryte med normalen i vårt samfunn for å nå inn til nordmenn med evangeliet.   

Er dette noe du har lyst til å være med på, eller kjenner du noen som kunne være interesserte i tilbudene, sjekk ut ACTA IMI kirkens bibelskole sin nye nettside; actabibelskole@imikirken.no og søk studietilbudene i dag!

31
.
5
.
2017

Kommentarer

Siste blogginnlegg