Profetiske ord om et øre

av
Marian Nygård

”Jeg fikk et profetisk ord på gudstjenesten for 2 ½ år siden,” sa han mens han bladde i Bibelen sin.

Han fisket fram et sirlig brettet ark og la det foran seg på bordet. Mannen i 60-årene fortalte at han hadde stått i en vond menighetsstrid over flere år og opplevd å miste mange venner underveis. Han og kona kom til gudstjeneste på IMI i 2015 som et ektepar uten menighetsfamilie. Der fikk han en profetisk tegning fra noen som ikke kjente ham eller hans historie.

 

Rett ord i rett tid

Akkurat denne søndagen hadde en liten gruppe mennesker bestemt seg for å gi ut profetiske ord til noen av dem som kom på gudstjenesten. Helt vanlige folk som ble enige om å sette av tid og lytte til Gud for andre. Flere av dem er med i profetisk betjening på Helbredelsesrommet.

 

De fleste som kommer til Helbredelsesrommet i IMI-kirken, kommer fordi de er syke og ønsker forbønn. Der ser vi ofte at folk blir friske eller markert bedre. På Helbredelsesrommet finner man også et profetisk team som lytter til Gud for mennesker, og de tegner og skriver ned det de hører og ser. Teamet oppfordrer de som mottar tegningene til selv å lytte til Gud og kjenne etter om det profetiske ordet finner gjenklang eller ikke. Det er opp til den enkelte å bestemme om man ønsker å ta imot det profetiske ordet.

 

Enkle streker og stort håp

Mannen viste meg en enkel tegning av et øre. Under sto det ”Gud vil snakke med deg”, og ordene LESE – LYTTE – MOTTA. Videre sto det noen ord om visdom fra Ordspråkene 2: Visdom skal komme inn i ditt hjerte, kunnskap skal gi deg glede, omtanke skal vokte deg, forstand bevare deg…

 

Han følte seg sliten og maktesløs etter mange år med uløselig konflikt. I løpet av denne prosessen hadde han og kona flyttet til et nytt sted og sto uten menighetsnettverk. Etter besøket på gudstjenesten på IMI, opplevde de å gå inn i en 2 års ventefase hvor de fikk lese, lytte, motta og hvile.

Under tegningen av øret, var det tegnet en Bibel, og over sto flere ord:

HÅP, LIV, SANNHET, FRAMTID, FRED, TRO, DRØM og LENGSEL.

 

Framtidsaspektet ved profeti

I en usikker periode med sykdom og famlende forsøk på å finne en menighetsfamilie, føltes det godt å stå på disse ordene som ga håp om en bedre framtid. Etter hvert kom de inn i et helbredende menighetsfellesskap på det nye hjemstedet, og mannen ble minnet om versene fra Jakob 1 som sto på tegningen: Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.

 

To år etter at han hadde mottatt det profetiske ordet, opplevde han og kona å få bli de gode, trygge, kloke medvandrerne som menigheten trengte.

 

Han brettet arket fint sammen og la det tilbake i Bibelen sin. Han var takknemlig for ordene som hadde hjulpet ham gjennom en tung periode i livet. Nå skal han gå på Profetikurs for å lære og lytte til Gud slik at han kan oppmuntre andre.

 

Han vil gi som gave det han fikk i gave.

24
.
10
.
2017

Kommentarer

Siste blogginnlegg