Retningsvalg og godhet

av
Egil Elling Ellingsen

Hva vil du jeg skal bidra med?

For noen år siden satt jeg sammen med Martin Cave og snakket med Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø, på hennes kontor. Vi stilte henne et spørsmål:

-   Hva mener du at vi i IMI-kirken kan bidra med for at Stavanger skal bli en bedre by?


Ordføreren tenkte seg litt om, før hun sa: - Frivillighet. Vi i kommunen kan gjøre ganske mye for å lage ordninger og tilrettelegge. Men disse ordningene rekker bare et stykke på vei. Etter det er det menneskers bidrag som hjelper.

I disse dager flyter facebookfeeden og nettavisene over av politikk. Mer spesifikt, KrF sitt retningsvalg. Som pastor promoterer jeg ikke ett parti, men er stolt av å ha aktive politikere fra flere partier i menigheten. Som menighet driver vi ikke partipolitikk, men engasjerer oss for å gi vårt bidrag til et bedre samfunn.

Likevel har det som i utgangspunktet er en intern debatt i ett parti vært interessant å følge, fordi den har hatt mer fokus på retningsvalg enn maktspill. I den forbindelse er det spennende å tenke på hvilke spørsmål du og jeg ville stilt politikerne i møte med slike retningsvalg.

Jeg vet at ett av mine første spørsmål ville vært: Hva vil du jeg skal bidra med?

Altfor ofte blir vår tilnærming til politikk og samfunn hvordan vi kan sikre oss løsninger som passer oss selv. Mens noe av nøkkelen ligger i hva den enkelte av oss kan, og får lov til å bidra med.

Jeg tror at ordføreren hadde helt rett. Gode ordninger er viktige, men har sin begrensning, om de ikke også fylles av mennesker som vil bety noe for andre. Hvor ligger for eksempel løsningen på det som kalles vår tids folkesykdom, ensomhet? Ordninger kan gi viktige føringer, men mennesker som stiller opp er avgjørende. Eller integrering av mennesker som er nye i landet? Gode systemer er svært viktige, men uten mennesker som åpner hjerter og hjem lykkes vi ikke. Bekjempelse av barnefattigdom? Klart det må strukturelle grep til, men vi trenger også naboene som bryr seg.

Nettopp i dette perspektiv er godhet, og byggingen av godhetskultur, en stor nøkkel. Godhet er bygget på den enkle tesen at «småting gjort i kjærlighet forandrer». Når vi i menigheter, på arbeidsplasser, i familier og lokalsamfunn bygger en kultur hvor de små, enkle handlingene som ser og hjelper andre får plass, er vi med bygge samfunn.

Dette er grunnen til at vi drømmer en Godhetsbevegelse i hele landet. 8-9. februar 2019 blir det Godhetskonferanse i Stavanger, som og representerer kick-off for opptakten til årets Godhetsuke 20.-26. mai 2019.

Velkommen til å bli med!

18
.
10
.
2018

Kommentarer

Siste blogginnlegg