Skuffet over at Arne Viste-anken ble avvist

av
Egil Elling Ellingsen

-Vi er overrasket over utfallet. Vi hadde håpet at lagmannsretten ville sett inn på grunnlovens rolle i spørsmålet.

Ledelsen i IMI-kirken er skuffet over at lagmannsretten har avvist anken i Arne Viste saken.

-Vi er overrasket over utfallet. Vi hadde håpet at lagmannsretten ville sett inn på grunnlovens rolle i spørsmålet. Grunnlovens rolle har jo vært hovedanliggende for Arne Viste, da denne ser ut til å si noe helt annet enn Utlendingslovens forbud, sier Egil Elling Ellingsen, pastor iIMI-kirken.

Arne selv fikk nyheten like før han gikk på flyet til USA. Han sier at han så fort som mulig vil se på innholdet i avslaget med sin advokat.  

Arne Viste og Egil Elling Ellingsen fra pressekonferansen etter dommen i tingretten høsten 2019. Foto: Frode Sandal

-Det er skuffende og tankevekkende hvis domstolen lukker behandlingen uten å gå skikkelig inn grunnlovens rolle. Vi opplever at dette ikke er nok belyst og håper og tror at høyesterett vil kjenne behov for å se på saken. Heller ikke ankeavslaget begrunner hvorfor grunnloven ikke er relevant. Dette er en sak med mye menneskelig lidelse involvert. Derfor mener vi at saken trenger en dyptgående juridisk drøfting, sier Ellingsen videre.

Hovedproblemet er fremdeles at opp til 3000 mennesker i landet vårt tynes på en måte som vi som kirke ikke kan forholde oss stilletiende til. For dem er det fremdeles ingen løsning om domstolen skulle velge å ikke se inn på saken videre. Det er det mest smertefulle i denne saken.

IMI-kirken vil stå med Arne og støtte han i å finne gode veier videre i hans kamp for de rettferdighetsløse. Den kampen er ikke bare hans, vi som kirke står tett ved hans side.

Her kan du lese anken fra lagmannsretten. (https://imisjon.no/2020/02/13/anken-i-arne-viste-saken-avvist-pressemelding-fra-imi-kirken/2/)

Egil Elling Ellingsen
Pastor i IMI kirken

Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken (Foto: Eivind Horne) (Forsidefoto: Eivind Horne)
13
.
2
.
2020

Kommentarer

Siste blogginnlegg