Var det lurt å be om vekkelse?

av
Terje Høyland

Det tok oss på senga da Gud svarte de manges bønner om gjennombrudd og vekkelse. Hvordan skal vi sammen håndtere de nye mulighetene?

I IMI-kirken er vi nå i gang med en serie over fire søndager som vi har kalt Missio Dei. Hovedgrunnen er at vi trenger hjelp til å forstå og ta alle inn i hva som skjer gjennom IMI Bevegelsen og finne måter å forvalte de nye mulighetene på. Et av mange bilder er at i 2009 samlet Agenda 1 sju menigheter til lærefellesskap i kapellet på IMI. Ni år senere snakker vi sju land og ca 300 menigheter.  Enda 4-5 land står i kø og lurer på når de kan få komme igang. «Vi trenger hjelp til å nå de unådde. Kan dere i IMI hjelpe?» er ropet fra nasjonene. Nå trenger vi å samle IMI familien til rådslagning. Spørsmålet er hvordan kan vi sammen forvalte dette?

Missio Dei er latin og betyr Guds sendelse eller Guds misjon. Begrepet oppstod på 1950-tallet da de lærde teologer begynte å forstå nye dybder av Bibelen. Det gikk mer og mer opp for oss at misjon ikke er en av mange kirkelige aktiviteter, misjon er selve grunnen for at det oppstår kirke og grunnen for å fortsette å være kirke.

Det er altså ikke vår kirke, det er Guds kirke. Det er Gud som definerer hva Hans kirke skal være. Gud er den som sender sin kirke ut til de som enda ikke tror og kirkas oppdrag er å bli med på det Gud gjør. Gud skaper bevegelse fra seg selv og utover, fra sitt nærvær og ut, som elva som pipler frem fra Guds tempel i Esekiel 47. Det viktige er ikke mengden vann, men at vannet kommer fra Gud selv. I denne elva ledes Guds folk uti på stadig dypere nivå, vår oppgave er å følge etter Gud som viser vei. Vi ledes nedover det som blir en mektig elv, en elv som bringer forvandling til forurenset hav, helbredelse til de syke, frelse til folket og gir næring til trær som stadig bærer frukt!

Guds hjerte blør for de som ennå ikke kjenner Ham, som ikke vet at Han er god og vil de vel. Vi er kalt til å elske mennesker tilbake til Gud og bli en del av Hans misjon!

Hvordan ser det ut? Hva tenker du vi bør gjøre nå? Hvordan svarer vi på ropet fra nasjonene? Hvor er det Gud leder oss som familie? Hva blir min rolle i dette? Hvor kan jeg lære å fungere i andre kulturer? Hva kan jeg bidra med? Er det bruke for meg? Hvordan får dette betydning for byen, landet og verden? Hvor får vi pengene fra? Hvordan kan jeg bli med på team? Bryr jeg meg egentlig om at folk lever uten Jesus?

Velkommen til fire inspirerende, oppmuntrende, utfordrende og spørrende uker. Blir du med på det Gud gjør?

22
.
1
.
2018

Kommentarer

Siste blogginnlegg