Blogg

Spenning gjør’kje farlig

Iblant når spenningsnivået i kirker og menigheter medias søkelys. Ofte ender slike historier med at noen må gå. Men er det eneste utvei?

Kjærlighet i koronaens tid

Hvordan ser kjærlighet ut i en tid som utfordrer? Hvor omsorg måles i meter, og hvor klemmen erstattes med en ekstra dose håndsprit?

Fra soldekket på yachten!

I starten av koronautbruddet tenkte vi at alle er i samme båt. Det viste seg å ikke stemme. Vi var på samme hav, men båtene var høyst ulike!

Vaner som gir et lykkelig liv

Nettavisen meldte nylig at forskning har identifisert seks vaner som gi deg et lykkelig liv. Men disse vanene høres kjent ut?

Høyesterett avslår anken fra Arne Viste

IMI-kirken er skuffet over at Høyesterett avslår anken fra Arne Viste. Situasjonen blir stadig verre for de 3000 lengeventende asylsøkerne.

God mat lagd i kjærlighet forandrer?

Behovet for Godhet blir ikke mindre om samfunnet åpnes opp igjen.

Fra respons til retning

Med Korona ble mye endret veldig raskt. Men hvordan endrer denne tiden oss på lang sikt?

Bønn og faste: Gud holder ikke avstand

Et viktig redskap for å høre Guds stemme inn i en urolig tid.

Hva gjør du i ventetida?

Nå er livet uforutsigbart. Rutiner står på vent, og det kan være vanskelig å få øye på Gud. Hva trenger vi å vite om Gud i ventetida?

Nå skjer det!

Koronakrise? Dette har vi forberedt oss til i mange år.

Forfatter
24.3.2020

Huskirke på Messenger er fullt mulig!

Når koronaviruset spres raskere enn ild i tørt gress – hvordan skal vi da kunne samles i huskirken?

Forfatter
17.3.2020

På tur med Jesus

Vi vil bare være med på det som Gud gjør. Vi stiller ikke spørsmål ved hvordan han gjør det.

Skuffet over at Arne Viste-anken ble avvist

-Vi er overrasket over utfallet. Vi hadde håpet at lagmannsretten ville sett inn på grunnlovens rolle i spørsmålet.

Nytt, spennende samarbeid signert!

I dag har vi signert en avtale som gjør at studenttilbudet vårt gjør et kvantesprang!

Såkorn som forvandler et liv og en by

Jorun møtte kl. 9 presis i kaffebaren Imitator – akkurat som avtalt. Hun hadde en historie å fortelle.